23-012 - Förstudieutlysning PO A.2 Stockholm: Förebyggande insatser för att främja skolnärvaro och motverka studieavbrott

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.

Diarienummer:
23-012
Programområde:
A
Region:
Stockholm
Namn:
Förstudieutlysning PO A.2 Stockholm: Förebyggande insatser för att främja skolnärvaro och motverka studieavbrott
Första ansökningsdatum:
2023-01-25
Sista ansökningsdatum:
2023-04-10
Specifikt mål:
A2A
Budget:
5 000 000
Status:
Avslutad