23-008 - Programområde A2 – Insatser för individer utanför arbetsmarknaden i Övre Norrland

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.

Diarienummer:
23-008
Programområde:
A
Region:
Övre Norrland
Namn:
Programområde A2 – Insatser för individer utanför arbetsmarknaden i Övre Norrland
Första ansökningsdatum:
2023-01-19
Sista ansökningsdatum:
2023-03-16
Specifikt mål:
A2A
Budget:
17 000 000
Status:
Avslutad