23-005 - Förstudier öka kapaciteten i den glesa geografin Mellersta Norrland

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.

Diarienummer:
23-005
Programområde:
D
Region:
Mellersta Norrland
Namn:
Förstudier öka kapaciteten i den glesa geografin Mellersta Norrland
Första ansökningsdatum:
2023-01-19
Sista ansökningsdatum:
2023-03-15
Specifikt mål:
D1
Budget:
3 000 000
Status:
Avslutad