22-044 - Underlätta inträde på arbetsmarknaden - Stockholmsregionen

Diarienummer:
22-044
Programområde:
A
Region:
Stockholm
Namn:
Underlätta inträde på arbetsmarknaden - Stockholmsregionen
Första ansökningsdatum:
2022-12-12
Sista ansökningsdatum:
2023-03-28
Specifikt mål:
A2A
Budget:
92 000 000
Status:
Avslutad