22-033 - Brexitjusteringsreserven inriktning mot investeringar i hamninfrastruktur, omgång 1

Diarienummer:
22-033
Programområde:
BAR
Namn:
Brexitjusteringsreserven inriktning mot investeringar i hamninfrastruktur, omgång 1
Första ansökningsdatum:
2022-11-17
Sista ansökningsdatum:
2022-12-02
Specifikt mål:
3
Budget:
100 000 000
Status:
Avslutad