22-027 - Samverkan och distansöverbryggande kapacitet för att öka tillgång till utbildning och kompetensutveckling Mellersta Norrland

Diarienummer:
22-027
Programområde:
D
Region:
Mellersta Norrland
Namn:
Samverkan och distansöverbryggande kapacitet för att öka tillgång till utbildning och kompetensutveckling Mellersta Norrland
Första ansökningsdatum:
2022-09-01
Sista ansökningsdatum:
2022-10-03
Specifikt mål:
D1
Budget:
45 000 000
Status:
Avslutad