22-021 - Programområde D: Öka kapaciteten i den glesa geografin i Övre Norrland

Diarienummer:
22-021
Programområde:
D
Region:
Övre Norrland
Namn:
Programområde D: Öka kapaciteten i den glesa geografin i Övre Norrland
Första ansökningsdatum:
2022-09-01
Sista ansökningsdatum:
2022-10-03
Specifikt mål:
D1
Budget:
48 000 000
Status:
Avslutad