22-020 - Programområde D: Öka kapaciteten i den glesa geografin i Övre Norrland (Förstudier)

Diarienummer:
22-020
Programområde:
D
Region:
Övre Norrland
Namn:
Programområde D: Öka kapaciteten i den glesa geografin i Övre Norrland (Förstudier)
Första ansökningsdatum:
2022-09-01
Sista ansökningsdatum:
2022-10-03
Specifikt mål:
D1
Budget:
5 000 000
Status:
Avslutad