22-017 - Bidra till att motverka barnfattigdom i särskilt utsatta områden

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.

Diarienummer:
22-017
Programområde:
C
Region:
ESF Nationellt
Namn:
Bidra till att motverka barnfattigdom i särskilt utsatta områden
Första ansökningsdatum:
2022-09-01
Sista ansökningsdatum:
2022-10-20
Specifikt mål:
C1
Budget:
48 000 000
Status:
Avslutad