22-016 - POA1: Kompetensutveckling för sysselsatta i Östra Mellansverige

Diarienummer:
22-016
Programområde:
A
Region:
Östra Mellansverige
Namn:
POA1: Kompetensutveckling för sysselsatta i Östra Mellansverige
Första ansökningsdatum:
2022-09-01
Sista ansökningsdatum:
2022-10-03
Specifikt mål:
A1A
Budget:
65 000 000
Status:
Avslutad