22-015 - POA2: Underlätta inträde på arbetsmarknaden i Östra Mellansverige

Diarienummer:
22-015
Programområde:
A
Region:
Östra Mellansverige
Namn:
POA2: Underlätta inträde på arbetsmarknaden i Östra Mellansverige
Första ansökningsdatum:
2022-09-01
Sista ansökningsdatum:
2022-10-03
Specifikt mål:
A2A
Budget:
113 000 000
Status:
Avslutad