22-011 - POA1: Kompetensutveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag i Norra Mellansverige

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.

Diarienummer:
22-011
Programområde:
A
Region:
Norra Mellansverige
Namn:
POA1: Kompetensutveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag i Norra Mellansverige
Första ansökningsdatum:
2022-09-01
Sista ansökningsdatum:
2022-10-03
Specifikt mål:
A1B
Budget:
60 000 000
Status:
Avslutad