22-005 - POA2: Insatser till arbetslösa i Småland och Öarna

Diarienummer:
22-005
Programområde:
A
Region:
Småland & Öarna
Namn:
POA2: Insatser till arbetslösa i Småland och Öarna
Första ansökningsdatum:
2022-09-01
Sista ansökningsdatum:
2022-10-06
Specifikt mål:
A2A
Budget:
24 000 000
Status:
Avslutad