2022/00039 - Utlysning Sydsverige; Förstudier Främja livslångt lärande

Diarienummer:
2022/00039
Programområde:
1.1
Region:
Sydsverige
Status:
Avslutade
Namn:
Utlysning Sydsverige; Förstudier Främja livslångt lärande
Första ansökningsdatum:
2022-01-17
Sista ansökningsdatum:
2022-02-11
Budget:
4 000 000