2017/00342 - Hållbar livsmedelskedja för ökad sysselsättning

Diarienummer:
2017/00342
Programområde:
1.2
Region:
ESF Nationellt
Status:
Avslutade
Namn:
Hållbar livsmedelskedja för ökad sysselsättning
Första ansökningsdatum:
2017-07-07
Sista ansökningsdatum:
2017-09-28
Budget:
4 000 000