Utlysningar

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.
Diarienummer: 2016/00313
Programområde: 2.1
Region: Övre Norrland
Namn: Fokus på rekryteringar och anställningar i regionen
Första ansökningsdatum: 2016-05-19
Sista ansökningsdatum: 2016-09-15
Budget: 17 000 000
Diarienummer: 2015/00471
Programområde: 2.1
Region: Övre Norrland
Namn: Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden i Övre Norrland ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden inom programområde 2, specifikt mål 2:1.
Första ansökningsdatum: 2015-06-11
Sista ansökningsdatum: 2015-08-31
Budget: 40 000 000
Diarienummer: 2015/00469
Programområde: 1.1
Region: Övre Norrland
Namn: Kompetensutveckling, mångfald och lärande för att stärka särskilt utsatta företag och organisationer i region Övre Norrland inom programområde 1, specifikt mål 1:1
Första ansökningsdatum: 2015-06-11
Sista ansökningsdatum: 2015-08-31
Budget: 15 000 000
Diarienummer: 2015/00037
Programområde: 2.1
Region: Övre Norrland
Namn: Förstudier 2014 till genomförande 2015 i Övre Norrland
Första ansökningsdatum: 2015-01-22
Sista ansökningsdatum: 2015-03-16
Budget: 30 000 000