Utlysningar

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.

arrow

Kompetensutveckling mot en förnyad arbetsmarknad

Diarienummer: 2021/00278
Programområde: 1.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Kompetensutveckling mot en förnyad arbetsmarknad
Första ansökningsdatum: 2021-07-12
Sista ansökningsdatum: 2021-09-15
Budget: 75 000 000
Fil:
arrow

Fordonsindustrins omställning - Stockholm

Diarienummer: 2021/00265
Programområde: 1.1
Region: Stockholm
Namn: Fordonsindustrins omställning - Stockholm
Första ansökningsdatum: 2021-06-28
Sista ansökningsdatum: 2021-10-04
Budget: 19 000 000
Fil:
arrow

React-EU, medel avsatta till Arbetsförmedlingen

Diarienummer: 2021/00241
Programområde: 7.1
Region: ESF Nationellt
Namn: React-EU, medel avsatta till Arbetsförmedlingen
Första ansökningsdatum: 2021-06-07
Sista ansökningsdatum: 2021-06-24
Budget: 1 000 000 000
Fil:
arrow

Kompetensutveckling av anställda - Stockholm

Diarienummer: 2021/00237
Programområde: 1.1
Region: Stockholm
Namn: Kompetensutveckling av anställda - Stockholm
Första ansökningsdatum: 2021-06-04
Sista ansökningsdatum: 2021-10-04
Budget: 39 000 000
Fil:
arrow

Kompetensutveckling i Östra Mellansverige

Diarienummer: 2021/00219
Programområde: 1.1
Region: Östra Mellansverige
Namn: Kompetensutveckling i Östra Mellansverige
Första ansökningsdatum: 2021-06-01
Sista ansökningsdatum: 2021-09-13
Budget: 35 000 000
Fil:
arrow

Kompetensutveckling i Västsverige

Diarienummer: 2021/00196
Programområde: 1.1
Region: Västsverige
Namn: Kompetensutveckling i Västsverige
Första ansökningsdatum: 2021-05-18
Sista ansökningsdatum: 2021-09-17
Budget: 45 000 000
Fil:
arrow

Kompetensutveckling av anställda i Småland och Öarna

Diarienummer: 2021/00199
Programområde: 1.1
Region: Småland & Öarna
Namn: Kompetensutveckling av anställda i Småland och Öarna
Första ansökningsdatum: 2021-05-18
Sista ansökningsdatum: 2021-09-07
Budget: 19 000 000
Fil:
arrow

Kompetensutveckling för sysselsatta i MN

Diarienummer: 2021/00139
Programområde: 1.1
Region: Mellersta Norrland
Namn: Kompetensutveckling för sysselsatta i MN
Första ansökningsdatum: 2021-04-12
Sista ansökningsdatum: 2021-05-07
Budget: 8 000 000
Fil:
arrow

Mer kompetensutveckling till sysselsatta i NMS

Diarienummer: 2021/00138
Programområde: 1.1
Region: Norra Mellansverige
Namn: Mer kompetensutveckling till sysselsatta i NMS
Första ansökningsdatum: 2021-04-12
Sista ansökningsdatum: 2021-08-19
Budget: 18 000 000
Fil:
arrow

Kompetenslyft i offentlig sektor

Diarienummer: 2020/00802
Programområde: 1.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Kompetenslyft i offentlig sektor
Första ansökningsdatum: 2020-11-09
Sista ansökningsdatum: 2020-11-25
Budget: 30 000 000
arrow

Effektivare kriminalvård

Diarienummer: 2020/00799
Programområde: 2.3
Region: ESF Nationellt
Namn: Effektivare kriminalvård
Första ansökningsdatum: 2020-11-06
Sista ansökningsdatum: 2020-11-30
Budget: 30 000 000
Fil:
arrow

Fler i arbetet 2

Diarienummer: 2020/00796
Programområde: 2.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Fler i arbetet 2
Första ansökningsdatum: 2020-11-04
Sista ansökningsdatum: 2020-11-16
Budget: 24 000 000
Fil:
arrow

Påbyggnadsprojekt

Diarienummer: 2020/00569
Programområde: 2.1
Region: Östra Mellansverige
Namn: Påbyggnadsprojekt
Första ansökningsdatum: 2020-09-10
Sista ansökningsdatum: 2020-10-01
Budget: 4 400 000
Fil:
arrow

Förstudieprojekt inom mål 2.1

Diarienummer: 2020/00544
Programområde: 2.1
Region: Östra Mellansverige
Namn: Förstudieprojekt inom mål 2.1
Första ansökningsdatum: 2020-09-03
Sista ansökningsdatum: 2020-10-15
Budget: 4 000 000
Fil:
arrow

Förstudieprojekt inom mål 1.1

Diarienummer: 2020/00543
Programområde: 1.1
Region: Östra Mellansverige
Namn: Förstudieprojekt inom mål 1.1
Första ansökningsdatum: 2020-09-03
Sista ansökningsdatum: 2020-10-15
Budget: 7 000 000
arrow

Kombinationsutlysning SFI

Diarienummer: 2020/00540
Programområde: 1.2
Region: ESF Nationellt
Namn: Kombinationsutlysning SFI
Första ansökningsdatum: 2020-09-02
Sista ansökningsdatum: 2020-09-22
Budget: 10 000 000
Fil:
arrow

Förstudier inom fem tematiska områden

Diarienummer: 2020/00518
Programområde: 2.1
Region: Stockholm
Namn: Förstudier inom fem tematiska områden
Första ansökningsdatum: 2020-08-24
Sista ansökningsdatum: 2020-10-29
Budget: 20 000 000
Fil:
arrow

Klusterutvärdering Kompetensutveckling

Diarienummer: 2021/00030
Programområde: 1.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Klusterutvärdering Kompetensutveckling
Första ansökningsdatum: 2020-08-10
Sista ansökningsdatum: 2021-01-29
Budget: 1 500 000
arrow

Kompetensutveckling i Östra Mellansverige

Diarienummer: 2020/00495
Programområde: 1.1
Region: Östra Mellansverige
Namn: Kompetensutveckling i Östra Mellansverige
Första ansökningsdatum: 2020-07-09
Sista ansökningsdatum: 2020-10-01
Budget: 20 000 000
Fil:
arrow

Kompetensutveckling i Övre Norrland

Diarienummer: 2020/00429
Programområde: 1.1
Region: Övre Norrland
Namn: Kompetensutveckling i Övre Norrland
Första ansökningsdatum: 2020-06-18
Sista ansökningsdatum: 2020-09-15
Budget: 4 000 000
Fil:
arrow

Ökade övergångar till arbete i Östra Mellansverige

Diarienummer: 2020/00455
Programområde: 2.1
Region: Östra Mellansverige
Namn: Ökade övergångar till arbete i Östra Mellansverige
Första ansökningsdatum: 2020-06-18
Sista ansökningsdatum: 2020-10-01
Budget: 21 000 000
Fil:
arrow

Hållbar utveckling för små- och medelstora företag

Diarienummer: 2020/00452
Programområde: 1.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Hållbar utveckling för små- och medelstora företag
Första ansökningsdatum: 2020-06-18
Sista ansökningsdatum: 2020-08-04
Budget: 45 000 000
Fil:
arrow

Förstudier för överbyggning Småland och Öarna

Diarienummer: 2020/00453
Programområde: 2.1
Region: Småland & Öarna
Namn: Förstudier för överbyggning Småland och Öarna
Första ansökningsdatum: 2020-06-17
Sista ansökningsdatum: 2020-10-12
Budget: 1 600 000
Fil:
arrow

Stärkt koppling mellan utbildning och arbetsliv

Diarienummer: 2020/00443
Programområde: 1.2
Region: Västsverige
Namn: Stärkt koppling mellan utbildning och arbetsliv
Första ansökningsdatum: 2020-06-12
Sista ansökningsdatum: 2020-09-21
Budget: 6 000 000
Fil:
arrow

Underlätta inträdet på arbetsmarknaden

Diarienummer: 2020/00444
Programområde: 2.3
Region: Västsverige
Namn: Underlätta inträdet på arbetsmarknaden
Första ansökningsdatum: 2020-06-12
Sista ansökningsdatum: 2020-09-04
Budget: 50 000 000
Fil:
arrow

Kompetensutveckling för små och medelstora företag

Diarienummer: 2020/00442
Programområde: 1.1
Region: Västsverige
Namn: Kompetensutveckling för små och medelstora företag
Första ansökningsdatum: 2020-06-12
Sista ansökningsdatum: 2020-09-21
Budget: 14 000 000
Fil:
arrow

Underlätta inträdet på arbetsmarknaden

Diarienummer: 2020/00419
Programområde: 2.1
Region: Mellersta Norrland
Namn: Underlätta inträdet på arbetsmarknaden
Första ansökningsdatum: 2020-06-11
Sista ansökningsdatum: 2020-09-10
Budget: 25 000 000
Fil:
arrow

Kompetensutveckling för ett hållbart arbetsliv i MN

Diarienummer: 2020/00418
Programområde: 1.1
Region: Mellersta Norrland
Namn: Kompetensutveckling för ett hållbart arbetsliv i MN
Första ansökningsdatum: 2020-06-11
Sista ansökningsdatum: 2020-09-10
Budget: 20 000 000
Fil:
arrow

Nationell satsning – Fler i arbete

Diarienummer: 2020/00408
Programområde: 2.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Nationell satsning – Fler i arbete
Första ansökningsdatum: 2020-06-03
Sista ansökningsdatum: 2020-09-01
Budget: 26 000 000
Fil:
arrow

Kompetens för unga Mål 2.2

Diarienummer: 2020/00404
Programområde: 2.2
Region: Stockholm
Namn: Kompetens för unga Mål 2.2
Första ansökningsdatum: 2020-05-29
Sista ansökningsdatum: 2020-10-12
Budget: 26 000 000
Fil:
arrow

Utanför arbetsmarknaden mål 2.1

Diarienummer: 2020/00405
Programområde: 2.1
Region: Stockholm
Namn: Utanför arbetsmarknaden mål 2.1
Första ansökningsdatum: 2020-05-29
Sista ansökningsdatum: 2020-10-12
Budget: 26 000 000
Fil:
arrow

Sammansatt problematik mål 2.3

Diarienummer: 2020/00406
Programområde: 2.3
Region: Stockholm
Namn: Sammansatt problematik mål 2.3
Första ansökningsdatum: 2020-05-29
Sista ansökningsdatum: 2020-10-12
Budget: 26 000 000
Fil:
arrow

Pärlbandsprojekt

Diarienummer: 2020/00360
Programområde: 2.1
Region: Östra Mellansverige
Namn: Pärlbandsprojekt
Första ansökningsdatum: 2020-05-08
Sista ansökningsdatum: 2020-06-11
Budget: 42 000 000
Fil: