Utlysningar

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.

arrow

Kompetensutveckling i Västsverige

Diarienummer: 2021/00196
Programområde: 1.1
Region: Västsverige
Namn: Kompetensutveckling i Västsverige
Första ansökningsdatum: 2021-05-18
Sista ansökningsdatum: 2021-09-17
Budget: 45 000 000
Fil:
arrow

Stärkt koppling mellan utbildning och arbetsliv

Diarienummer: 2020/00443
Programområde: 1.2
Region: Västsverige
Namn: Stärkt koppling mellan utbildning och arbetsliv
Första ansökningsdatum: 2020-06-12
Sista ansökningsdatum: 2020-09-21
Budget: 6 000 000
Fil:
arrow

Kompetensutveckling för små och medelstora företag

Diarienummer: 2020/00442
Programområde: 1.1
Region: Västsverige
Namn: Kompetensutveckling för små och medelstora företag
Första ansökningsdatum: 2020-06-12
Sista ansökningsdatum: 2020-09-21
Budget: 14 000 000
Fil:
arrow

Underlätta inträdet på arbetsmarknaden

Diarienummer: 2020/00444
Programområde: 2.3
Region: Västsverige
Namn: Underlätta inträdet på arbetsmarknaden
Första ansökningsdatum: 2020-06-12
Sista ansökningsdatum: 2020-09-04
Budget: 50 000 000
Fil:
arrow

Ökat deltagande i utbildning och arbetsliv

Diarienummer: 2020/00287
Programområde: 2.1
Region: Västsverige
Namn: Ökat deltagande i utbildning och arbetsliv
Första ansökningsdatum: 2020-05-04
Sista ansökningsdatum: 2020-09-04
Budget: 48 000 000
Fil:
arrow

Ökat deltagande i utbildning och arbetsliv

Diarienummer: 2019/00629
Programområde: 2.1
Region: Västsverige
Namn: Ökat deltagande i utbildning och arbetsliv
Första ansökningsdatum: 2019-12-18
Sista ansökningsdatum: 2020-02-24
Budget: 38 000 000
Fil:
arrow

Ökade övergångar till arbete och studier

Diarienummer: 2019/00588
Programområde: 2.3
Region: Västsverige
Namn: Ökade övergångar till arbete och studier
Första ansökningsdatum: 2019-11-29
Sista ansökningsdatum: 2020-02-24
Budget: 60 000 000
Fil:
arrow

Ökad kompetens för hållbara arbetsplatser

Diarienummer: 2019/00587
Programområde: 1.1
Region: Västsverige
Namn: Ökad kompetens för hållbara arbetsplatser
Första ansökningsdatum: 2019-11-29
Sista ansökningsdatum: 2020-02-24
Budget: 38 000 000
Fil:
arrow

Ökade övergångar till arbete eller studier

Diarienummer: 2019/00453
Programområde: 2.1
Region: Västsverige
Namn: Ökade övergångar till arbete eller studier
Första ansökningsdatum: 2019-09-13
Sista ansökningsdatum: 2019-11-25
Budget: 50 000 000
Fil:
arrow

Kompetensutveckling för ett hållbart arbetsliv

Diarienummer: 2019/00245
Programområde: 1.1
Region: Västsverige
Namn: Kompetensutveckling för ett hållbart arbetsliv
Första ansökningsdatum: 2019-04-30
Sista ansökningsdatum: 2019-09-09
Budget: 55 000 000
Fil:
arrow

Öka övergångarna till arbete eller studier

Diarienummer: 2019/00028
Programområde: 2.1
Region: Västsverige
Namn: Öka övergångarna till arbete eller studier
Första ansökningsdatum: 2019-01-14
Sista ansökningsdatum: 2019-03-06
Budget: 10 000 000
Fil:
arrow

Hållbart arbetsliv och breddad rekrytering

Diarienummer: 2018/00189
Programområde: 1.1
Region: Västsverige
Namn: Hållbart arbetsliv och breddad rekrytering
Första ansökningsdatum: 2018-04-09
Sista ansökningsdatum: 2018-09-03
Budget: 30 000 000
Fil:
arrow

Ökade övergångar till arbete och studier

Diarienummer: 2018/00187
Programområde: 2.1
Region: Västsverige
Namn: Ökade övergångar till arbete och studier
Första ansökningsdatum: 2018-04-09
Sista ansökningsdatum: 2018-09-03
Budget: 60 000 000
Fil:
arrow

Tilläggsutlysning Insatser för nyanlända

Diarienummer: 2018/00072
Programområde: 2.3
Region: Västsverige
Namn: Tilläggsutlysning Insatser för nyanlända
Första ansökningsdatum: 2018-02-05
Sista ansökningsdatum: 2018-03-05
Budget: 8 000 000
Fil:
arrow

Kompetensförsörjning för breddad rekrytering

Diarienummer: 2017/00542
Programområde: 1.1
Region: Västsverige
Namn: Kompetensförsörjning för breddad rekrytering
Första ansökningsdatum: 2017-11-13
Sista ansökningsdatum: 2018-01-08
Budget: 30 000 000
Fil:
arrow

Ökade övergångar till arbete och studier

Diarienummer: 2017/00322
Programområde: 2.1
Region: Västsverige
Namn: Ökade övergångar till arbete och studier
Första ansökningsdatum: 2017-06-01
Sista ansökningsdatum: 2017-09-11
Budget: 80 000 000
Fil:
arrow

Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar

Diarienummer: 2017/00098
Programområde: 1.2
Region: Västsverige
Namn: Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar
Första ansökningsdatum: 2017-02-14
Sista ansökningsdatum: 2017-03-16
Budget: 5 400 000
Fil:
arrow

Kompetensförsörjning för besöksnäringen

Diarienummer: 2016/00330
Programområde: 1.1
Region: Västsverige
Namn: Kompetensförsörjning för besöksnäringen
Första ansökningsdatum: 2016-06-15
Sista ansökningsdatum: 2016-09-19
Budget: 20 000 000
arrow

Hållbart arbetsliv och psykisk ohälsa

Diarienummer: 2016/00331
Programområde: 1.1
Region: Västsverige
Namn: Hållbart arbetsliv och psykisk ohälsa
Första ansökningsdatum: 2016-06-15
Sista ansökningsdatum: 2016-09-20
Budget: 45 000 000
arrow

Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar

Diarienummer: 2016/00332
Programområde: 1.2
Region: Västsverige
Namn: Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar
Första ansökningsdatum: 2016-06-15
Sista ansökningsdatum: 2016-09-19
Budget: 12 000 000
arrow

Insatser för unga 15-24 år

Diarienummer: 2016/00334
Programområde: 2.2
Region: Västsverige
Namn: Insatser för unga 15-24 år
Första ansökningsdatum: 2016-06-15
Sista ansökningsdatum: 2016-09-19
Budget: 60 000 000
arrow

Västsverige - Insatser för nyanlända

Diarienummer: 2016/00078
Programområde: 2.3
Region: Västsverige
Namn: Västsverige - Insatser för nyanlända
Första ansökningsdatum: 2016-02-16
Sista ansökningsdatum: 2016-03-31
Budget: 60 000 000
arrow

Västsverige - Utveckling av collegeverksamhet

Diarienummer: 2015/00474
Programområde: 1.2
Region: Västsverige
Namn: Västsverige - Utveckling av collegeverksamhet
Första ansökningsdatum: 2015-06-15
Sista ansökningsdatum: 2015-09-15
Budget: 16 000 000