Utlysningar

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.
Diarienummer: 2016/00330
Programområde: 1.1
Region: Västsverige
Namn: Kompetensförsörjning för besöksnäringen
Första ansökningsdatum: 2016-06-15
Sista ansökningsdatum: 2016-09-19
Budget: 20 000 000
Diarienummer: 2016/00331
Programområde: 1.1
Region: Västsverige
Namn: Hållbart arbetsliv och psykisk ohälsa
Första ansökningsdatum: 2016-06-15
Sista ansökningsdatum: 2016-09-20
Budget: 45 000 000
Diarienummer: 2016/00332
Programområde: 1.2
Region: Västsverige
Namn: Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar
Första ansökningsdatum: 2016-06-15
Sista ansökningsdatum: 2016-09-19
Budget: 12 000 000
Diarienummer: 2016/00334
Programområde: 2.2
Region: Västsverige
Namn: Insatser för unga 15-24 år
Första ansökningsdatum: 2016-06-15
Sista ansökningsdatum: 2016-09-19
Budget: 60 000 000
Diarienummer: 2016/00078
Programområde: 2.3
Region: Västsverige
Namn: Västsverige - Insatser för nyanlända
Första ansökningsdatum: 2016-02-16
Sista ansökningsdatum: 2016-03-31
Budget: 60 000 000
Diarienummer: 2015/00474
Programområde: 1.2
Region: Västsverige
Namn: Västsverige - Utveckling av collegeverksamhet
Första ansökningsdatum: 2015-06-15
Sista ansökningsdatum: 2015-09-15
Budget: 16 000 000