Utlysningar

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.

arrow

Stärkt koppling mellan utbildning och arbetsliv

Diarienummer: 2020/00443
Programområde: 1.2
Region: Västsverige
Namn: Stärkt koppling mellan utbildning och arbetsliv
Första ansökningsdatum: 2020-06-12
Sista ansökningsdatum: 2020-09-21
Budget: 6 000 000
Fil:
arrow

Kompetensutveckling för små och medelstora företag

Diarienummer: 2020/00442
Programområde: 1.1
Region: Västsverige
Namn: Kompetensutveckling för små och medelstora företag
Första ansökningsdatum: 2020-06-12
Sista ansökningsdatum: 2020-09-21
Budget: 14 000 000
Fil:
arrow

Underlätta inträdet på arbetsmarknaden

Diarienummer: 2020/00444
Programområde: 2.3
Region: Västsverige
Namn: Underlätta inträdet på arbetsmarknaden
Första ansökningsdatum: 2020-06-12
Sista ansökningsdatum: 2020-09-04
Budget: 50 000 000
Fil:
arrow

Ökat deltagande i utbildning och arbetsliv

Diarienummer: 2020/00287
Programområde: 2.1
Region: Västsverige
Namn: Ökat deltagande i utbildning och arbetsliv
Första ansökningsdatum: 2020-05-04
Sista ansökningsdatum: 2020-09-04
Budget: 48 000 000
Fil:
arrow

Ökat deltagande i utbildning och arbetsliv

Diarienummer: 2019/00629
Programområde: 2.1
Region: Västsverige
Namn: Ökat deltagande i utbildning och arbetsliv
Första ansökningsdatum: 2019-12-18
Sista ansökningsdatum: 2020-02-24
Budget: 38 000 000
Fil:
arrow

Ökade övergångar till arbete och studier

Diarienummer: 2019/00588
Programområde: 2.3
Region: Västsverige
Namn: Ökade övergångar till arbete och studier
Första ansökningsdatum: 2019-11-29
Sista ansökningsdatum: 2020-02-24
Budget: 60 000 000
Fil:
arrow

Ökad kompetens för hållbara arbetsplatser

Diarienummer: 2019/00587
Programområde: 1.1
Region: Västsverige
Namn: Ökad kompetens för hållbara arbetsplatser
Första ansökningsdatum: 2019-11-29
Sista ansökningsdatum: 2020-02-24
Budget: 38 000 000
Fil:
arrow

Ökade övergångar till arbete eller studier

Diarienummer: 2019/00453
Programområde: 2.1
Region: Västsverige
Namn: Ökade övergångar till arbete eller studier
Första ansökningsdatum: 2019-09-13
Sista ansökningsdatum: 2019-11-25
Budget: 50 000 000
Fil:
arrow

Kompetensutveckling för ett hållbart arbetsliv

Diarienummer: 2019/00245
Programområde: 1.1
Region: Västsverige
Namn: Kompetensutveckling för ett hållbart arbetsliv
Första ansökningsdatum: 2019-04-30
Sista ansökningsdatum: 2019-09-09
Budget: 55 000 000
Fil:
arrow

Öka övergångarna till arbete eller studier

Diarienummer: 2019/00028
Programområde: 2.1
Region: Västsverige
Namn: Öka övergångarna till arbete eller studier
Första ansökningsdatum: 2019-01-14
Sista ansökningsdatum: 2019-03-06
Budget: 10 000 000
Fil:
arrow

Hållbart arbetsliv och breddad rekrytering

Diarienummer: 2018/00189
Programområde: 1.1
Region: Västsverige
Namn: Hållbart arbetsliv och breddad rekrytering
Första ansökningsdatum: 2018-04-09
Sista ansökningsdatum: 2018-09-03
Budget: 30 000 000
Fil:
arrow

Ökade övergångar till arbete och studier

Diarienummer: 2018/00187
Programområde: 2.1
Region: Västsverige
Namn: Ökade övergångar till arbete och studier
Första ansökningsdatum: 2018-04-09
Sista ansökningsdatum: 2018-09-03
Budget: 60 000 000
Fil:
arrow

Tilläggsutlysning Insatser för nyanlända

Diarienummer: 2018/00072
Programområde: 2.3
Region: Västsverige
Namn: Tilläggsutlysning Insatser för nyanlända
Första ansökningsdatum: 2018-02-05
Sista ansökningsdatum: 2018-03-05
Budget: 8 000 000
Fil:
arrow

Kompetensförsörjning för breddad rekrytering

Diarienummer: 2017/00542
Programområde: 1.1
Region: Västsverige
Namn: Kompetensförsörjning för breddad rekrytering
Första ansökningsdatum: 2017-11-13
Sista ansökningsdatum: 2018-01-08
Budget: 30 000 000
Fil:
arrow

Ökade övergångar till arbete och studier

Diarienummer: 2017/00322
Programområde: 2.1
Region: Västsverige
Namn: Ökade övergångar till arbete och studier
Första ansökningsdatum: 2017-06-01
Sista ansökningsdatum: 2017-09-11
Budget: 80 000 000
Fil:
arrow

Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar

Diarienummer: 2017/00098
Programområde: 1.2
Region: Västsverige
Namn: Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar
Första ansökningsdatum: 2017-02-14
Sista ansökningsdatum: 2017-03-16
Budget: 5 400 000
Fil:
arrow

Hållbart arbetsliv och psykisk ohälsa

Diarienummer: 2016/00331
Programområde: 1.1
Region: Västsverige
Namn: Hållbart arbetsliv och psykisk ohälsa
Första ansökningsdatum: 2016-06-15
Sista ansökningsdatum: 2016-09-20
Budget: 45 000 000
arrow

Kompetensförsörjning för besöksnäringen

Diarienummer: 2016/00330
Programområde: 1.1
Region: Västsverige
Namn: Kompetensförsörjning för besöksnäringen
Första ansökningsdatum: 2016-06-15
Sista ansökningsdatum: 2016-09-19
Budget: 20 000 000
arrow

Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar

Diarienummer: 2016/00332
Programområde: 1.2
Region: Västsverige
Namn: Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar
Första ansökningsdatum: 2016-06-15
Sista ansökningsdatum: 2016-09-19
Budget: 12 000 000
arrow

Insatser för unga 15-24 år

Diarienummer: 2016/00334
Programområde: 2.2
Region: Västsverige
Namn: Insatser för unga 15-24 år
Första ansökningsdatum: 2016-06-15
Sista ansökningsdatum: 2016-09-19
Budget: 60 000 000
arrow

Västsverige - Insatser för nyanlända

Diarienummer: 2016/00078
Programområde: 2.3
Region: Västsverige
Namn: Västsverige - Insatser för nyanlända
Första ansökningsdatum: 2016-02-16
Sista ansökningsdatum: 2016-03-31
Budget: 60 000 000
arrow

Västsverige - Utveckling av collegeverksamhet

Diarienummer: 2015/00474
Programområde: 1.2
Region: Västsverige
Namn: Västsverige - Utveckling av collegeverksamhet
Första ansökningsdatum: 2015-06-15
Sista ansökningsdatum: 2015-09-15
Budget: 16 000 000