Utlysningar

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.
Diarienummer: 2020/00405
Programområde: 2.1
Region: Stockholm
Namn: Utanför arbetsmarknaden mål 2.1
Första ansökningsdatum: 2020-05-29
Sista ansökningsdatum: 2020-10-12
Budget: 26 000 000
Diarienummer: 2020/00404
Programområde: 2.2
Region: Stockholm
Namn: Kompetens för unga Mål 2.2
Första ansökningsdatum: 2020-05-29
Sista ansökningsdatum: 2020-10-12
Budget: 26 000 000
Diarienummer: 2020/00406
Programområde: 2.3
Region: Stockholm
Namn: Sammansatt problematik mål 2.3
Första ansökningsdatum: 2020-05-29
Sista ansökningsdatum: 2020-10-12
Budget: 26 000 000
Diarienummer: 2019/00617
Programområde: 2.2
Region: Stockholm
Namn: Kompetens Målområde 2.2
Första ansökningsdatum: 2019-12-18
Sista ansökningsdatum: 2020-04-02
Budget: 40 000 000
Diarienummer: 2019/00616
Programområde: 1.1
Region: Stockholm
Namn: Kompetens Målområde 1.1
Första ansökningsdatum: 2019-12-18
Sista ansökningsdatum: 2020-04-02
Budget: 20 000 000
Diarienummer: 2019/00615
Programområde: 1.2
Region: Stockholm
Namn: Kompetens Målområde 1.2
Första ansökningsdatum: 2019-12-18
Sista ansökningsdatum: 2020-04-02
Budget: 6 000 000
Diarienummer: 2019/00614
Programområde: 2.1
Region: Stockholm
Namn: Kompetens Målområde 2.1
Första ansökningsdatum: 2019-12-18
Sista ansökningsdatum: 2020-04-09
Budget: 40 000 000
Diarienummer: 2019/00618
Programområde: 2.3
Region: Stockholm
Namn: Kompetens Målområde 2.3
Första ansökningsdatum: 2019-12-18
Sista ansökningsdatum: 2020-04-02
Budget: 40 000 000
Diarienummer: 2019/00102
Programområde: 1.1
Region: Stockholm
Namn: Kompetensutveckling för SME i Stockholms län 3.0
Första ansökningsdatum: 2019-03-01
Sista ansökningsdatum: 2019-03-31
Budget: 20 000 000
Diarienummer: 2017/00587
Programområde: 2.2
Region: Stockholm
Namn: Hållbart arbetsliv för unga
Första ansökningsdatum: 2017-12-05
Sista ansökningsdatum: 2018-03-15
Budget: 60 000 000
Diarienummer: 2017/00057
Programområde: 1.1
Region: Stockholm
Namn: Kompetensutveckling för SME i Stockholms län 2.0
Första ansökningsdatum: 2017-02-01
Sista ansökningsdatum: 2017-03-06
Budget: 25 000 000
Diarienummer: 2017/00058
Programområde: 2.2
Region: Stockholm
Namn: Stockholm "Unga Nyanlända"
Första ansökningsdatum: 2017-02-01
Sista ansökningsdatum: 2017-03-16
Budget: 30 000 000
Diarienummer: 2016/00367
Programområde: 1.1
Region: Stockholm
Namn: Stockholm Kompetensutveckling inom byggsektorn 2.0
Första ansökningsdatum: 2016-08-15
Sista ansökningsdatum: 2016-09-23
Budget: 35 000 000
Diarienummer: 2016/00350
Programområde: 1.2
Region: Stockholm
Namn: Stockholm - Stärkt yrkesutbildning i byggsektorn 2.0
Första ansökningsdatum: 2016-08-01
Sista ansökningsdatum: 2016-08-31
Budget: 20 000 000
Diarienummer: 2015/00077
Programområde: 2.1
Region: Stockholm
Namn: Klusterutvärdering Hållbar stadsutveckling Stockholm
Första ansökningsdatum: 2016-04-07
Sista ansökningsdatum: 2016-11-23
Budget: 1 500 000
Diarienummer: 2016/00066
Programområde: 1.2
Region: Stockholm
Namn: Stockholm Stärkt yrkesutbildning i byggsektorn.
Första ansökningsdatum: 2016-02-08
Sista ansökningsdatum: 2016-03-31
Budget: 20 000 000