Utlysningar

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.
Diarienummer: 2019/00316
Programområde: 2.3
Region: Småland & Öarna
Namn: Småland och Öarna - Samverkan för ökad inkludering II
Första ansökningsdatum: 2019-06-14
Sista ansökningsdatum: 2019-10-02
Budget: 40 000 000
Diarienummer: 2016/00728
Programområde: 2.2
Region: Småland & Öarna
Namn: Småland och Öarna - Ungdomssatsningar
Första ansökningsdatum: 2016-12-12
Sista ansökningsdatum: 2017-03-13
Budget: 35 000 000
Diarienummer: 2016/00562
Programområde: 1.1
Region: Småland & Öarna
Namn: Småland och Öarna - Minskad ohälsa i arbetslivet
Första ansökningsdatum: 2016-10-03
Sista ansökningsdatum: 2016-12-15
Budget: 24 000 000
Diarienummer: 2016/00306
Programområde: 2.1
Region: Småland & Öarna
Namn: Småland och Öarna-Minskad ohälsa och sjukskrivning
Första ansökningsdatum: 2016-06-15
Sista ansökningsdatum: 2016-09-15
Budget: 50 000 000