Utlysningar

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.
Diarienummer: 2016/00295
Programområde: 2.2
Region: Norra Mellansverige
Namn: Studiestöd för nyanlända ungdomar i Norra Mellansverige
Första ansökningsdatum: 2016-05-15
Sista ansökningsdatum: 2016-08-31
Budget: 22 000 000
Diarienummer: 2015/00421
Programområde: 1.1
Region: Norra Mellansverige
Namn: Kompetensutveckling för sysselsatta i Norra Mellansverige
Första ansökningsdatum: 2015-06-01
Sista ansökningsdatum: 2015-08-31
Budget: 44 000 000
Diarienummer: 2015/00422
Programområde: 2.1
Region: Norra Mellansverige
Namn: Motverka skolavhopp för unga i Norra Mellansverige
Första ansökningsdatum: 2015-06-01
Sista ansökningsdatum: 2015-08-31
Budget: 48 000 000
Diarienummer: 2015/00349
Programområde: 2.3
Region: Norra Mellansverige
Namn: Främja lika möjligheter - Norra Mellansverige
Första ansökningsdatum: 2015-01-15
Sista ansökningsdatum: 2015-02-24
Budget: 22 000 000