Utlysningar

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.
Diarienummer: 2019/00296
Programområde: 2.1
Region: Mellersta Norrland
Namn: Ökat deltagande i arbetslivet
Första ansökningsdatum: 2019-06-05
Sista ansökningsdatum: 2019-09-05
Budget: 28 000 000
Diarienummer: 2019/00295
Programområde: 1.1
Region: Mellersta Norrland
Namn: Utveckling mot ett mer hållbart arbetsliv
Första ansökningsdatum: 2019-06-05
Sista ansökningsdatum: 2019-09-05
Budget: 17 000 000
Diarienummer: 2018/00635
Programområde: 2.1
Region: Mellersta Norrland
Namn: Öka övergångarna till arbete i MN
Första ansökningsdatum: 2019-01-02
Sista ansökningsdatum: 2019-03-14
Budget: 15 000 000
Diarienummer: 2016/00328
Programområde: 2.3
Region: Mellersta Norrland
Namn: MN "Insatser för att skapa lågtröskelverksamheter"
Första ansökningsdatum: 2016-06-15
Sista ansökningsdatum: 2016-09-15
Budget: 17 000 000
Diarienummer: 2016/00326
Programområde: 1.1
Region: Mellersta Norrland
Namn: MN "Kompetenshöjning för framgångsrik integration"
Första ansökningsdatum: 2016-06-15
Sista ansökningsdatum: 2016-09-15
Budget: 8 000 000
Diarienummer: 2016/00325
Programområde: 1.1
Region: Mellersta Norrland
Namn: MN "Aktiva insatser för bättre hälsa"
Första ansökningsdatum: 2016-06-15
Sista ansökningsdatum: 2016-09-15
Budget: 6 000 000
Diarienummer: 2016/00019
Programområde: 2.3
Region: Mellersta Norrland
Namn: Social inkludering för nyanlända i Mellersta Norrland
Första ansökningsdatum: 2016-01-18
Sista ansökningsdatum: 2016-03-10
Budget: 12 000 000
Diarienummer: 2015/00393
Programområde: 2.1
Region: Mellersta Norrland
Namn: Inkludera fler i arbetslivet i region Mellersta Norrland
Första ansökningsdatum: 2015-05-25
Sista ansökningsdatum: 2015-09-10
Budget: 33 000 000