Utlysningar

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.

arrow

Kompetensutveckling mot en förnyad arbetsmarknad

Diarienummer: 2021/00278
Programområde: 1.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Kompetensutveckling mot en förnyad arbetsmarknad
Första ansökningsdatum: 2021-07-12
Sista ansökningsdatum: 2021-09-15
Budget: 75 000 000
Fil:
arrow

React-EU, medel avsatta till Arbetsförmedlingen

Diarienummer: 2021/00241
Programområde: 7.1
Region: ESF Nationellt
Namn: React-EU, medel avsatta till Arbetsförmedlingen
Första ansökningsdatum: 2021-06-07
Sista ansökningsdatum: 2021-06-24
Budget: 1 000 000 000
Fil:
arrow

Kompetenslyft i offentlig sektor

Diarienummer: 2020/00802
Programområde: 1.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Kompetenslyft i offentlig sektor
Första ansökningsdatum: 2020-11-09
Sista ansökningsdatum: 2020-11-25
Budget: 30 000 000
arrow

Effektivare kriminalvård

Diarienummer: 2020/00799
Programområde: 2.3
Region: ESF Nationellt
Namn: Effektivare kriminalvård
Första ansökningsdatum: 2020-11-06
Sista ansökningsdatum: 2020-11-30
Budget: 30 000 000
Fil:
arrow

Fler i arbetet 2

Diarienummer: 2020/00796
Programområde: 2.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Fler i arbetet 2
Första ansökningsdatum: 2020-11-04
Sista ansökningsdatum: 2020-11-16
Budget: 24 000 000
Fil:
arrow

Kombinationsutlysning SFI

Diarienummer: 2020/00540
Programområde: 1.2
Region: ESF Nationellt
Namn: Kombinationsutlysning SFI
Första ansökningsdatum: 2020-09-02
Sista ansökningsdatum: 2020-09-22
Budget: 10 000 000
Fil:
arrow

Klusterutvärdering Kompetensutveckling

Diarienummer: 2021/00030
Programområde: 1.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Klusterutvärdering Kompetensutveckling
Första ansökningsdatum: 2020-08-10
Sista ansökningsdatum: 2021-01-29
Budget: 1 500 000
arrow

Hållbar utveckling för små- och medelstora företag

Diarienummer: 2020/00452
Programområde: 1.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Hållbar utveckling för små- och medelstora företag
Första ansökningsdatum: 2020-06-18
Sista ansökningsdatum: 2020-08-04
Budget: 45 000 000
Fil:
arrow

Nationell satsning – Fler i arbete

Diarienummer: 2020/00408
Programområde: 2.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Nationell satsning – Fler i arbete
Första ansökningsdatum: 2020-06-03
Sista ansökningsdatum: 2020-09-01
Budget: 26 000 000
Fil:
arrow

Kompetensutveckling under och efter coronakrisen

Diarienummer: 2020/00349
Programområde: 1.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Kompetensutveckling under och efter coronakrisen
Första ansökningsdatum: 2020-05-06
Sista ansökningsdatum: 2020-05-28
Budget: 56 000 000
Fil:
arrow

Kompetensutveckling för omställning inom handeln

Diarienummer: 2020/00275
Programområde: 1.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Kompetensutveckling för omställning inom handeln
Första ansökningsdatum: 2020-04-21
Sista ansökningsdatum: 2020-05-14
Budget: 50 000 000
Fil:
arrow

Förebygga skolavhopp - utvecklingsprogram

Diarienummer: 2020/00264
Programområde: 1.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Förebygga skolavhopp - utvecklingsprogram
Första ansökningsdatum: 2020-04-17
Sista ansökningsdatum: 2020-05-07
Budget: 15 000 000
Fil:
arrow

Nationell mobilitet

Diarienummer: 2020/00262
Programområde: 2.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Nationell mobilitet
Första ansökningsdatum: 2020-04-16
Sista ansökningsdatum: 2020-05-14
Budget: 30 000 000
Fil:
arrow

Kompetensutveckling för omställning inom handeln

Diarienummer: 2020/00255
Programområde: 1.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Kompetensutveckling för omställning inom handeln
Första ansökningsdatum: 2020-04-07
Sista ansökningsdatum: 2020-05-07
Budget: 50 000 000
arrow

Klusterutvärdering utrikes födda

Diarienummer: 2020/00281
Programområde: 2.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Klusterutvärdering utrikes födda
Första ansökningsdatum: 2020-03-11
Sista ansökningsdatum: 2020-05-29
Budget: 1 000 000
arrow

"Fead Tilläggsutlysning"

Diarienummer: 2019/00363
Programområde: 5.3
Region: ESF Nationellt
Namn: "Fead Tilläggsutlysning"
Första ansökningsdatum: 2019-07-22
Sista ansökningsdatum: 2019-09-18
Budget: 10 098 473
Fil:
arrow

Industrins omställning

Diarienummer: 2019/00346
Programområde: 1.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Industrins omställning
Första ansökningsdatum: 2019-07-02
Sista ansökningsdatum: 2019-09-12
Budget: 80 000 000
Fil:
arrow

Unga i mobilitet

Diarienummer: 2019/00347
Programområde: 2.3
Region: ESF Nationellt
Namn: Unga i mobilitet
Första ansökningsdatum: 2019-07-01
Sista ansökningsdatum: 2019-09-05
Budget: 30 000 000
Fil:
arrow

Ett arbetsliv för alla

Diarienummer: 2019/00118
Programområde: 2.3
Region: ESF Nationellt
Namn: Ett arbetsliv för alla
Första ansökningsdatum: 2019-03-04
Sista ansökningsdatum: 2019-04-29
Budget: 60 000 000
Fil:
arrow

Digitalisering SFI

Diarienummer: 2018/00492
Programområde: 1.2
Region: ESF Nationellt
Namn: Digitalisering SFI
Första ansökningsdatum: 2018-09-21
Sista ansökningsdatum: 2018-10-18
Budget: 5 000 000
Fil:
arrow

Forum för lärande och strategisk påverkan för UUA

Diarienummer: 2018/00459
Programområde: 1.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Forum för lärande och strategisk påverkan för UUA
Första ansökningsdatum: 2018-09-07
Sista ansökningsdatum: 2018-10-22
Budget: 30 000 000
Fil:
arrow

Kompetensförsörjning för Livsmedelskedjan

Diarienummer: 2018/00403
Programområde: 1.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Kompetensförsörjning för Livsmedelskedjan
Första ansökningsdatum: 2018-07-31
Sista ansökningsdatum: 2018-10-01
Budget: 100 000 000
Fil:
arrow

Matchning för en hållbar livsmedelskedja

Diarienummer: 2018/00404
Programområde: 2.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Matchning för en hållbar livsmedelskedja
Första ansökningsdatum: 2018-07-31
Sista ansökningsdatum: 2018-10-01
Budget: 30 000 000
Fil:
arrow

Arbetslösa utlandsfödda kvinnor

Diarienummer: 2018/00380
Programområde: 2.3
Region: ESF Nationellt
Namn: Arbetslösa utlandsfödda kvinnor
Första ansökningsdatum: 2018-06-21
Sista ansökningsdatum: 2018-10-31
Budget: 30 000 000
Fil:
arrow

Fead insatser 2019-2020

Diarienummer: 2018/00329
Programområde: 5.3
Region: ESF Nationellt
Namn: Fead insatser 2019-2020
Första ansökningsdatum: 2018-06-08
Sista ansökningsdatum: 2018-10-17
Budget: 24 000 000
Fil:
arrow

Närmare arbetsmarknaden med stöd av civilsamhället

Diarienummer: 2018/00212
Programområde: 2.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Närmare arbetsmarknaden med stöd av civilsamhället
Första ansökningsdatum: 2018-04-24
Sista ansökningsdatum: 2018-08-22
Budget: 30 000 000
Fil:
arrow

A transnational call in the Baltic Sea Region

Diarienummer: 2018/00208
Programområde: 1.2
Region: ESF Nationellt
Namn: A transnational call in the Baltic Sea Region
Första ansökningsdatum: 2018-04-18
Sista ansökningsdatum: 2018-09-17
Budget: 8 000 000
Fil:
arrow

Klusterutvärdering ESF Nationellt, Yrkesutbildning

Diarienummer: 2018/00167
Programområde: 1.2
Region: ESF Nationellt
Namn: Klusterutvärdering ESF Nationellt, Yrkesutbildning
Första ansökningsdatum: 2018-03-23
Sista ansökningsdatum: 2018-03-30
Budget: 1 100 000
Fil:
arrow

A coordinated transnational call for proposals

Diarienummer: 2018/00035
Programområde: 2.3
Region: ESF Nationellt
Namn: A coordinated transnational call for proposals
Första ansökningsdatum: 2018-01-22
Sista ansökningsdatum: 2018-05-11
Budget: 50 000 000
Fil:
arrow

EURES AF 2018-2020

Diarienummer: 2017/00570
Programområde: 2.1
Region: ESF Nationellt
Namn: EURES AF 2018-2020
Första ansökningsdatum: 2017-11-23
Sista ansökningsdatum: 2017-11-24
Budget: 7 000 000
Fil:
arrow

Utveckling av branschvalideringsmodeller

Diarienummer: 2017/00386
Programområde: 1.2
Region: ESF Nationellt
Namn: Utveckling av branschvalideringsmodeller
Första ansökningsdatum: 2017-09-01
Sista ansökningsdatum: 2017-11-02
Budget: 8 000 000
Fil: