Utlysningar

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.
Diarienummer: 2021/00485
Programområde: 1.2
Region: ESF Nationellt
Namn: Kombinationsutlysning SFI
Första ansökningsdatum: 2021-12-06
Sista ansökningsdatum: 2021-12-10
Budget: 5 000 000
Diarienummer: 2020/00802
Programområde: 1.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Kompetenslyft i offentlig sektor
Första ansökningsdatum: 2020-11-09
Sista ansökningsdatum: 2020-11-25
Budget: 30 000 000
Diarienummer: 2020/00799
Programområde: 2.3
Region: ESF Nationellt
Namn: Effektivare kriminalvård
Första ansökningsdatum: 2020-11-06
Sista ansökningsdatum: 2020-11-30
Budget: 30 000 000
Diarienummer: 2020/00796
Programområde: 2.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Fler i arbetet 2
Första ansökningsdatum: 2020-11-04
Sista ansökningsdatum: 2020-11-16
Budget: 24 000 000
Diarienummer: 2020/00540
Programområde: 1.2
Region: ESF Nationellt
Namn: Kombinationsutlysning SFI
Första ansökningsdatum: 2020-09-02
Sista ansökningsdatum: 2020-09-22
Budget: 10 000 000
Diarienummer: 2021/00030
Programområde: 1.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Klusterutvärdering Kompetensutveckling
Första ansökningsdatum: 2020-08-10
Sista ansökningsdatum: 2021-01-29
Budget: 1 500 000
Diarienummer: 2020/00262
Programområde: 2.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Nationell mobilitet
Första ansökningsdatum: 2020-04-16
Sista ansökningsdatum: 2020-05-14
Budget: 30 000 000
Diarienummer: 2020/00255
Programområde: 1.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Kompetensutveckling för omställning inom handeln
Första ansökningsdatum: 2020-04-07
Sista ansökningsdatum: 2020-05-07
Budget: 50 000 000
Diarienummer: 2020/00281
Programområde: 2.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Klusterutvärdering utrikes födda
Första ansökningsdatum: 2020-03-11
Sista ansökningsdatum: 2020-05-29
Budget: 1 000 000
Diarienummer: 2019/00346
Programområde: 1.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Industrins omställning
Första ansökningsdatum: 2019-07-02
Sista ansökningsdatum: 2019-09-12
Budget: 80 000 000
Diarienummer: 2019/00347
Programområde: 2.3
Region: ESF Nationellt
Namn: Unga i mobilitet
Första ansökningsdatum: 2019-07-01
Sista ansökningsdatum: 2019-09-05
Budget: 30 000 000
Diarienummer: 2019/00118
Programområde: 2.3
Region: ESF Nationellt
Namn: Ett arbetsliv för alla
Första ansökningsdatum: 2019-03-04
Sista ansökningsdatum: 2019-04-29
Budget: 60 000 000
Diarienummer: 2018/00492
Programområde: 1.2
Region: ESF Nationellt
Namn: Digitalisering SFI
Första ansökningsdatum: 2018-09-21
Sista ansökningsdatum: 2018-10-18
Budget: 5 000 000
Diarienummer: 2018/00380
Programområde: 2.3
Region: ESF Nationellt
Namn: Arbetslösa utlandsfödda kvinnor
Första ansökningsdatum: 2018-06-21
Sista ansökningsdatum: 2018-10-31
Budget: 30 000 000
Diarienummer: 2017/00570
Programområde: 2.1
Region: ESF Nationellt
Namn: EURES AF 2018-2020
Första ansökningsdatum: 2017-11-23
Sista ansökningsdatum: 2017-11-24
Budget: 7 000 000