Utlysningar

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.

arrow

Kompetenslyft i offentlig sektor

Avslutad
Diarienummer: 2020/00802
Programområde: 1.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Kompetenslyft i offentlig sektor
Första ansökningsdatum: 2020-11-09
Sista ansökningsdatum: 2020-11-25
Budget: 30 000 000
arrow

Effektivare kriminalvård

Avslutad
Diarienummer: 2020/00799
Programområde: 2.3
Region: ESF Nationellt
Namn: Effektivare kriminalvård
Första ansökningsdatum: 2020-11-06
Sista ansökningsdatum: 2020-11-30
Budget: 30 000 000
Fil:
arrow

Fler i arbetet 2

Avslutad
Diarienummer: 2020/00796
Programområde: 2.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Fler i arbetet 2
Första ansökningsdatum: 2020-11-04
Sista ansökningsdatum: 2020-11-16
Budget: 24 000 000
Fil:
arrow

Kombinationsutlysning SFI

Avslutad
Diarienummer: 2020/00540
Programområde: 1.2
Region: ESF Nationellt
Namn: Kombinationsutlysning SFI
Första ansökningsdatum: 2020-09-02
Sista ansökningsdatum: 2020-09-22
Budget: 10 000 000
Fil:
arrow

Klusterutvärdering Kompetensutveckling

Avslutad
Diarienummer: 2021/00030
Programområde: 1.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Klusterutvärdering Kompetensutveckling
Första ansökningsdatum: 2020-08-10
Sista ansökningsdatum: 2021-01-29
Budget: 1 500 000
arrow

Nationell satsning – Fler i arbete

Avslutad
Diarienummer: 2020/00408
Programområde: 2.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Nationell satsning – Fler i arbete
Första ansökningsdatum: 2020-06-03
Sista ansökningsdatum: 2020-09-01
Budget: 26 000 000
Fil:
arrow

Förebygga skolavhopp - utvecklingsprogram

Avslutad
Diarienummer: 2020/00264
Programområde: 1.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Förebygga skolavhopp - utvecklingsprogram
Första ansökningsdatum: 2020-04-17
Sista ansökningsdatum: 2020-05-07
Budget: 15 000 000
Fil:
arrow

Nationell mobilitet

Avslutad
Diarienummer: 2020/00262
Programområde: 2.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Nationell mobilitet
Första ansökningsdatum: 2020-04-16
Sista ansökningsdatum: 2020-05-14
Budget: 30 000 000
Fil:
arrow

Klusterutvärdering utrikes födda

Avslutad
Diarienummer: 2020/00281
Programområde: 2.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Klusterutvärdering utrikes födda
Första ansökningsdatum: 2020-03-11
Sista ansökningsdatum: 2020-05-29
Budget: 1 000 000
arrow

Industrins omställning

Avslutad
Diarienummer: 2019/00346
Programområde: 1.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Industrins omställning
Första ansökningsdatum: 2019-07-02
Sista ansökningsdatum: 2019-09-12
Budget: 80 000 000
Fil:
arrow

Unga i mobilitet

Avslutad
Diarienummer: 2019/00347
Programområde: 2.3
Region: ESF Nationellt
Namn: Unga i mobilitet
Första ansökningsdatum: 2019-07-01
Sista ansökningsdatum: 2019-09-05
Budget: 30 000 000
Fil:
arrow

Ett arbetsliv för alla

Avslutad
Diarienummer: 2019/00118
Programområde: 2.3
Region: ESF Nationellt
Namn: Ett arbetsliv för alla
Första ansökningsdatum: 2019-03-04
Sista ansökningsdatum: 2019-04-29
Budget: 60 000 000
Fil:
arrow

Digitalisering SFI

Avslutad
Diarienummer: 2018/00492
Programområde: 1.2
Region: ESF Nationellt
Namn: Digitalisering SFI
Första ansökningsdatum: 2018-09-21
Sista ansökningsdatum: 2018-10-18
Budget: 5 000 000
Fil:
arrow

Matchning för en hållbar livsmedelskedja

Avslutad
Diarienummer: 2018/00404
Programområde: 2.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Matchning för en hållbar livsmedelskedja
Första ansökningsdatum: 2018-07-31
Sista ansökningsdatum: 2018-10-01
Budget: 30 000 000
Fil:
arrow

Arbetslösa utlandsfödda kvinnor

Avslutad
Diarienummer: 2018/00380
Programområde: 2.3
Region: ESF Nationellt
Namn: Arbetslösa utlandsfödda kvinnor
Första ansökningsdatum: 2018-06-21
Sista ansökningsdatum: 2018-10-31
Budget: 30 000 000
Fil:
arrow

EURES AF 2018-2020

Avslutad
Diarienummer: 2017/00570
Programområde: 2.1
Region: ESF Nationellt
Namn: EURES AF 2018-2020
Första ansökningsdatum: 2017-11-23
Sista ansökningsdatum: 2017-11-24
Budget: 7 000 000
Fil:
arrow

Utveckling av branschvalideringsmodeller

Avslutad
Diarienummer: 2017/00386
Programområde: 1.2
Region: ESF Nationellt
Namn: Utveckling av branschvalideringsmodeller
Första ansökningsdatum: 2017-09-01
Sista ansökningsdatum: 2017-11-02
Budget: 8 000 000
Fil:
arrow

Temaplattform Hållbart arbetsliv

Avslutad
Diarienummer: 2017/00486
Programområde: 2.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Temaplattform Hållbart arbetsliv
Första ansökningsdatum: 2017-06-01
Sista ansökningsdatum: 2017-06-30
Budget: 15 000 000
Fil: