Utlysningar

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.
Diarienummer: 2017/00160
Programområde: 3.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Tilläggsutlysning inom PO 3 2017
Första ansökningsdatum: 2017-03-14
Sista ansökningsdatum: 2017-04-27
Budget: 60 000 000
Diarienummer: 2015/00543
Programområde: 3.1
Region: Sydsverige
Namn: Sysselsättningsinitivativet för unga i Sydsverige nr 3
Första ansökningsdatum: 2015-07-15
Sista ansökningsdatum: 2015-09-15
Budget: 44 100 000
Diarienummer: 2015/00376
Programområde: 3.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Nationell utlysning - Sysselsättningsinitiativet PO3
Första ansökningsdatum: 2015-02-12
Sista ansökningsdatum: 2015-02-28
Budget: 330 000 000
Diarienummer: 2015/00067
Programområde: 3.1
Region: Mellersta Norrland
Namn: Sysselsättningsinitiativet för unga i Mellersta Norrland
Första ansökningsdatum: 2015-01-19
Sista ansökningsdatum: 2015-02-26
Budget: 29 000 000
Diarienummer: 2015/00348
Programområde: 3.1
Region: Norra Mellansverige
Namn: Sysselsättningsinitiativet för unga i Norra Mellansverige
Första ansökningsdatum: 2015-01-15
Sista ansökningsdatum: 2015-02-24
Budget: 74 000 000