Utlysningar

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.

arrow

Effektivare kriminalvård

Avslutad
Diarienummer: 2020/00799
Programområde: 2.3
Region: ESF Nationellt
Namn: Effektivare kriminalvård
Första ansökningsdatum: 2020-11-06
Sista ansökningsdatum: 2020-11-30
Budget: 30 000 000
Fil:
arrow

Fler i arbetet 2

Avslutad
Diarienummer: 2020/00796
Programområde: 2.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Fler i arbetet 2
Första ansökningsdatum: 2020-11-04
Sista ansökningsdatum: 2020-11-16
Budget: 24 000 000
Fil:
arrow

Påbyggnadsprojekt

Avslutad
Diarienummer: 2020/00569
Programområde: 2.1
Region: Östra Mellansverige
Namn: Påbyggnadsprojekt
Första ansökningsdatum: 2020-09-10
Sista ansökningsdatum: 2020-10-01
Budget: 4 400 000
Fil:
arrow

Förstudieprojekt inom mål 2.1

Avslutad
Diarienummer: 2020/00544
Programområde: 2.1
Region: Östra Mellansverige
Namn: Förstudieprojekt inom mål 2.1
Första ansökningsdatum: 2020-09-03
Sista ansökningsdatum: 2020-10-15
Budget: 4 000 000
Fil:
arrow

Förstudier inom fem tematiska områden

Avslutad
Diarienummer: 2020/00518
Programområde: 2.1
Region: Stockholm
Namn: Förstudier inom fem tematiska områden
Första ansökningsdatum: 2020-08-24
Sista ansökningsdatum: 2020-10-29
Budget: 20 000 000
Fil:
arrow

Underlätta inträdet på arbetsmarknaden

Avslutad
Diarienummer: 2020/00444
Programområde: 2.3
Region: Västsverige
Namn: Underlätta inträdet på arbetsmarknaden
Första ansökningsdatum: 2020-06-12
Sista ansökningsdatum: 2020-09-04
Budget: 50 000 000
Fil:
arrow

Underlätta inträdet på arbetsmarknaden

Avslutad
Diarienummer: 2020/00419
Programområde: 2.1
Region: Mellersta Norrland
Namn: Underlätta inträdet på arbetsmarknaden
Första ansökningsdatum: 2020-06-11
Sista ansökningsdatum: 2020-09-10
Budget: 25 000 000
Fil:
arrow

Nationell satsning – Fler i arbete

Avslutad
Diarienummer: 2020/00408
Programområde: 2.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Nationell satsning – Fler i arbete
Första ansökningsdatum: 2020-06-03
Sista ansökningsdatum: 2020-09-01
Budget: 26 000 000
Fil:
arrow

Sammansatt problematik mål 2.3

Avslutad
Diarienummer: 2020/00406
Programområde: 2.3
Region: Stockholm
Namn: Sammansatt problematik mål 2.3
Första ansökningsdatum: 2020-05-29
Sista ansökningsdatum: 2020-10-12
Budget: 26 000 000
Fil:
arrow

Utanför arbetsmarknaden mål 2.1

Avslutad
Diarienummer: 2020/00405
Programområde: 2.1
Region: Stockholm
Namn: Utanför arbetsmarknaden mål 2.1
Första ansökningsdatum: 2020-05-29
Sista ansökningsdatum: 2020-10-12
Budget: 26 000 000
Fil:
arrow

Kompetens för unga Mål 2.2

Avslutad
Diarienummer: 2020/00404
Programområde: 2.2
Region: Stockholm
Namn: Kompetens för unga Mål 2.2
Första ansökningsdatum: 2020-05-29
Sista ansökningsdatum: 2020-10-12
Budget: 26 000 000
Fil:
arrow

Pärlbandsprojekt

Avslutad
Diarienummer: 2020/00360
Programområde: 2.1
Region: Östra Mellansverige
Namn: Pärlbandsprojekt
Första ansökningsdatum: 2020-05-08
Sista ansökningsdatum: 2020-06-11
Budget: 42 000 000
Fil:
arrow

Nationell mobilitet

Avslutad
Diarienummer: 2020/00262
Programområde: 2.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Nationell mobilitet
Första ansökningsdatum: 2020-04-16
Sista ansökningsdatum: 2020-05-14
Budget: 30 000 000
Fil:
arrow

Klusterutvärdering utrikes födda

Avslutad
Diarienummer: 2020/00281
Programområde: 2.1
Region: ESF Nationellt
Namn: Klusterutvärdering utrikes födda
Första ansökningsdatum: 2020-03-11
Sista ansökningsdatum: 2020-05-29
Budget: 1 000 000
arrow

Underlätta inträdet på arbetsmarknaden

Avslutad
Diarienummer: 2020/00012
Programområde: 2.1
Region: Mellersta Norrland
Namn: Underlätta inträdet på arbetsmarknaden
Första ansökningsdatum: 2020-01-13
Sista ansökningsdatum: 2020-03-12
Budget: 40 000 000
Fil:
arrow

Kompetens Målområde 2.3

Avslutad
Diarienummer: 2019/00618
Programområde: 2.3
Region: Stockholm
Namn: Kompetens Målområde 2.3
Första ansökningsdatum: 2019-12-18
Sista ansökningsdatum: 2020-04-02
Budget: 40 000 000
Fil:
arrow

Kompetens Målområde 2.1

Avslutad
Diarienummer: 2019/00614
Programområde: 2.1
Region: Stockholm
Namn: Kompetens Målområde 2.1
Första ansökningsdatum: 2019-12-18
Sista ansökningsdatum: 2020-04-09
Budget: 40 000 000
Fil:
arrow

Kompetens Målområde 2.2

Avslutad
Diarienummer: 2019/00617
Programområde: 2.2
Region: Stockholm
Namn: Kompetens Målområde 2.2
Första ansökningsdatum: 2019-12-18
Sista ansökningsdatum: 2020-04-02
Budget: 40 000 000
Fil:
arrow

Unga i mobilitet

Avslutad
Diarienummer: 2019/00347
Programområde: 2.3
Region: ESF Nationellt
Namn: Unga i mobilitet
Första ansökningsdatum: 2019-07-01
Sista ansökningsdatum: 2019-09-05
Budget: 30 000 000
Fil:
arrow

Ökat deltagande i arbetslivet

Avslutad
Diarienummer: 2019/00296
Programområde: 2.1
Region: Mellersta Norrland
Namn: Ökat deltagande i arbetslivet
Första ansökningsdatum: 2019-06-05
Sista ansökningsdatum: 2019-09-05
Budget: 28 000 000