Utlysningar

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.
Diarienummer: 2021/00482
Programområde: 1.2
Region: ESF Nationellt
Namn: Förstudier med fokus på transnationellt samarbete
Första ansökningsdatum: 2021-12-06
Sista ansökningsdatum: 2022-01-31
Budget: 4 000 000