Utlysningar

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.

arrow

Kompetensutveckling i Östra Mellansverige

Diarienummer: 2021/00219
Programområde: 1.1
Region: Östra Mellansverige
Namn: Kompetensutveckling i Östra Mellansverige
Första ansökningsdatum: 2021-06-01
Sista ansökningsdatum: 2021-09-13
Budget: 35 000 000
Fil:
arrow

Påbyggnadsprojekt

Diarienummer: 2020/00569
Programområde: 2.1
Region: Östra Mellansverige
Namn: Påbyggnadsprojekt
Första ansökningsdatum: 2020-09-10
Sista ansökningsdatum: 2020-10-01
Budget: 4 400 000
Fil:
arrow

Förstudieprojekt inom mål 2.1

Diarienummer: 2020/00544
Programområde: 2.1
Region: Östra Mellansverige
Namn: Förstudieprojekt inom mål 2.1
Första ansökningsdatum: 2020-09-03
Sista ansökningsdatum: 2020-10-15
Budget: 4 000 000
Fil:
arrow

Förstudieprojekt inom mål 1.1

Diarienummer: 2020/00543
Programområde: 1.1
Region: Östra Mellansverige
Namn: Förstudieprojekt inom mål 1.1
Första ansökningsdatum: 2020-09-03
Sista ansökningsdatum: 2020-10-15
Budget: 7 000 000
arrow

Kompetensutveckling i Östra Mellansverige

Diarienummer: 2020/00495
Programområde: 1.1
Region: Östra Mellansverige
Namn: Kompetensutveckling i Östra Mellansverige
Första ansökningsdatum: 2020-07-09
Sista ansökningsdatum: 2020-10-01
Budget: 20 000 000
Fil:
arrow

Ökade övergångar till arbete i Östra Mellansverige

Diarienummer: 2020/00455
Programområde: 2.1
Region: Östra Mellansverige
Namn: Ökade övergångar till arbete i Östra Mellansverige
Första ansökningsdatum: 2020-06-18
Sista ansökningsdatum: 2020-10-01
Budget: 21 000 000
Fil:
arrow

Pärlbandsprojekt

Diarienummer: 2020/00360
Programområde: 2.1
Region: Östra Mellansverige
Namn: Pärlbandsprojekt
Första ansökningsdatum: 2020-05-08
Sista ansökningsdatum: 2020-06-11
Budget: 42 000 000
Fil:
arrow

Öka övergångarna till arbete i Östra Mellansverige

Diarienummer: 2019/00547
Programområde: 2.1
Region: Östra Mellansverige
Namn: Öka övergångarna till arbete i Östra Mellansverige
Första ansökningsdatum: 2019-10-31
Sista ansökningsdatum: 2020-02-13
Budget: 50 000 000
Fil:
arrow

Insatser för nyanlända med en sammansatt problematik

Diarienummer: 2019/00294
Programområde: 2.3
Region: Östra Mellansverige
Namn: Insatser för nyanlända med en sammansatt problematik
Första ansökningsdatum: 2019-06-03
Sista ansökningsdatum: 2019-10-01
Budget: 11 000 000
Fil:
arrow

Strukturerat samarbete för en effektiv vuxenutbildning

Diarienummer: 2019/00293
Programområde: 2.1
Region: Östra Mellansverige
Namn: Strukturerat samarbete för en effektiv vuxenutbildning
Första ansökningsdatum: 2019-06-03
Sista ansökningsdatum: 2019-10-01
Budget: 40 000 000
Fil:
arrow

Öka övergångarna till arbete eller studier i ÖMS

Diarienummer: 2018/00533
Programområde: 2.1
Region: Östra Mellansverige
Namn: Öka övergångarna till arbete eller studier i ÖMS
Första ansökningsdatum: 2018-10-16
Sista ansökningsdatum: 2019-02-07
Budget: 60 000 000
Fil:
arrow

Insatser för unga 15-24 år i Östra Mellansverige

Diarienummer: 2018/00532
Programområde: 2.2
Region: Östra Mellansverige
Namn: Insatser för unga 15-24 år i Östra Mellansverige
Första ansökningsdatum: 2018-10-16
Sista ansökningsdatum: 2019-02-07
Budget: 25 000 000
Fil:
arrow

Stärka kompetensen i Östra Mellansverige

Diarienummer: 2017/00591
Programområde: 1.1
Region: Östra Mellansverige
Namn: Stärka kompetensen i Östra Mellansverige
Första ansökningsdatum: 2017-12-04
Sista ansökningsdatum: 2018-02-09
Budget: 85 000 000
Fil:
arrow

Insatser för utrikes födda unga 15 till 24 år i ÖMS

Diarienummer: 2017/00464
Programområde: 2.2
Region: Östra Mellansverige
Namn: Insatser för utrikes födda unga 15 till 24 år i ÖMS
Första ansökningsdatum: 2017-09-22
Sista ansökningsdatum: 2018-02-09
Budget: 40 000 000
Fil:
arrow

Öka övergångarna till arbete i Östra Mellansverige

Diarienummer: 2017/00465
Programområde: 2.1
Region: Östra Mellansverige
Namn: Öka övergångarna till arbete i Östra Mellansverige
Första ansökningsdatum: 2017-09-22
Sista ansökningsdatum: 2018-02-09
Budget: 70 000 000
Fil:
arrow

Underlätta inträde på arbetsmarknaden i ÖMS

Diarienummer: 2017/00333
Programområde: 2.3
Region: Östra Mellansverige
Namn: Underlätta inträde på arbetsmarknaden i ÖMS
Första ansökningsdatum: 2017-06-29
Sista ansökningsdatum: 2017-08-31
Budget: 81 000 000
Fil:
arrow

Praktiksamordning i Östra Mellansverige

Diarienummer: 2016/00315
Programområde: 1.2
Region: Östra Mellansverige
Namn: Praktiksamordning i Östra Mellansverige
Första ansökningsdatum: 2016-05-23
Sista ansökningsdatum: 2016-09-07
Budget: 25 000 000
arrow

Minska långtidsarbetslösheten i Östra Mellansverige

Diarienummer: 2016/00300
Programområde: 2.1
Region: Östra Mellansverige
Namn: Minska långtidsarbetslösheten i Östra Mellansverige
Första ansökningsdatum: 2016-05-16
Sista ansökningsdatum: 2016-08-31
Budget: 150 000 000
arrow

Östra Mellansverige "Motverka diskriminering" PO 1

Diarienummer: 2016/00052
Programområde: 1.1
Region: Östra Mellansverige
Namn: Östra Mellansverige "Motverka diskriminering" PO 1
Första ansökningsdatum: 2016-02-01
Sista ansökningsdatum: 2016-03-17
Budget: 22 000 000
arrow

Östra Mellansverige "För en bättre matchning" PO 1

Diarienummer: 2016/00053
Programområde: 1.2
Region: Östra Mellansverige
Namn: Östra Mellansverige "För en bättre matchning" PO 1
Första ansökningsdatum: 2016-02-01
Sista ansökningsdatum: 2016-03-17
Budget: 12 000 000
arrow

För ett jobb i vården

Diarienummer: 2015/00898
Programområde: 2.1
Region: Östra Mellansverige
Namn: För ett jobb i vården
Första ansökningsdatum: 2015-11-02
Sista ansökningsdatum: 2015-12-11
Budget: 77 000 000
arrow

Unga i mobilitet i region Östra Mellansverige

Diarienummer: 2015/00141
Programområde: 2.1
Region: Östra Mellansverige
Namn: Unga i mobilitet i region Östra Mellansverige
Första ansökningsdatum: 2015-03-02
Sista ansökningsdatum: 2015-04-16
Budget: 10 000 000
arrow

Unga till utbildning och arbete i Östra Mellansverige

Diarienummer: 2015/00142
Programområde: 2.2
Region: Östra Mellansverige
Namn: Unga till utbildning och arbete i Östra Mellansverige
Första ansökningsdatum: 2015-03-02
Sista ansökningsdatum: 2015-04-16
Budget: 63 000 000