Utlysning för breddad rekrytering hos små- och medelstora företag är nu öppen

2 augusti 2023

Programområde A1, Främja livslångt lärande

I region Norra Mellansverige finns arbetsgivare som vill anställa, men tycker inte de hittar rätt personer. Samtidigt finns det arbetslösa som har svårt att hitta jobb. Det bedrivs en hel del insatser för att hjälpa de arbetslösa, men inte lika mycket görs för att hjälpa arbetsgivarna att anställa bland de arbetslösa som finns.

Syfte: Stärka mottagarkompetensen hos arbetsgivare hos små och medelstora företag för att öka förmågan och benägenheten att anställa ur bredare grupp arbetslösa

Utlysningsperiod: 1 aug – 5 okt 2023

Belopp: 30,5 miljoner kronor

Målgrupp och inriktning: Utlysningen är riktad mot arbetsgivare och anställda på små- och medelstora företag.

Möjliga stödsökanden: Privata/offentliga/civilsamhällesaktörer.

Läs mer om utlysningen Breddad rekrytering för små- och medelstora företag i Norra Mellansverige här.

Den 23 augusti, kl: 10-11 bjuder vi in till en digital informationsträff om utlysningen. Anmäl dig här. Välkommen!