Digital informationsträff om utlysning inom ESF+ Norra Mellansverige

Välkommen på en digital informationsträff om vår aktuella utlysning inom programområde A1: Breddad rekrytering för små- och medelstora företag i Norra Mellansverige

Bakgrund: I region Norra Mellansverige finns arbetsgivare som vill anställa, men tycker inte de hittar rätt personer. Samtidigt finns det arbetslösa som har svårt att hitta jobb. Det bedrivs en hel del insatser för att hjälpa de arbetslösa, men inte lika mycket görs för att hjälpa arbetsgivarna att anställa bland de arbetslösa som finns.

Syfte: Stärka mottagarkompetensen hos arbetsgivare hos små och medelstora företag för att öka förmågan och benägenheten att anställa ur bredare grupp arbetslösa.

Medfinansiering: 40%

Utlysningsperiod: 1 aug 2023 – 5 okt 2023

Målgrupp: Arbetsgivare och anställda på små- och medelstora företag.

Stödsökanden: Privata/offentliga och aktörer inom idéburen sektor

Tid: onsdag 23 augusti kl. 10:00–11:00

Plats: Digitalt