Svenska ESF-rådet är nationell kontaktpunkt för EU-programmet sysselsättning och social innovation (Easi) 

3 juni 2022

Svenska ESF-rådet är sedan 1 juni nationell kontaktpunkt för EU-programmet sysselsättning och social innovation (även kallat EaSI – Employment and Social Innovation). EaSI är en del av Europeiska socialfonden plus.

Det är ett två-årigt uppdrag som syftar till att informera om möjligheter med EaSI-programmet, ett program som intresserade söker finansiering från direkt hos EU-kommissionen.

Vi ska stödja potentiella ansökare och andra intressenter, informera om ansökningskrav samt sprida information om beviljade projekt och deras resultat. Uppdraget medfinansieras från EU-kommissionen.

Vi kommer etablera en särskild webbsida och en help-desk funktion. Vidare kommer vi anordna olika informationstillfällen både digitalt och fysiskt för aktörer som vill söka medel hos Europeiska kommissionen för projekt som syftar till social innovation.

Mer information om EaSI, se EU kommissionens hemsida

För mer information om den nationella kontaktpunkten, kontakta nationella enheten.