Kontakta kontoren

Innehåll på sidan

Generaldirektör/Myndighetschef

Håkan Forsberg
Generaldirektör
Telefon: 08-579 171 31

Huvudkontor

E-postesf@esf.se
Besöksadress – Drottninggatan 9, plan 3 (ingång via Gallerian Nians huvudingång alt. via trapphuset Drottninggatan 9)
Postadress – Svenska ESF-rådet, Box 397, 801 05 Gävle
Telefon – 020-33 33 90

Kontakta medarbetarna

Du når oss på e-post: förnamn.efternamn@esf.se, se nedan vad medarbetarna heter.

Förvaltningschef

Jonas Bergström
026-542739

Administrativa enheten

Ulrika Jobs Gunnarsson, chef administration, 026-54 27 15

Medarbetare

 • Päivi Kauppi, chef attesterande myndigheten, 026-54 27 13
 • Anita Ivarsson, ledningssamordnare, 026-54 27 25
 • Helena Johansson, registrator, 026-54 27 28
 • Yvonne Lavhage, receptionist, 026-54 27 26
 • Potchana Jensen, ekonom, 026-54 27 17
 • Annika Lind, ekonom, 026-54 27 07
 • Núria Orozco Fontrodona, inköpssamordnare, 026-54 27 05
 • Kristin Pettersson, arkivarie, 026-54 36 77
 • Martina Sterner, budgetekonom, 026-54 26 78
 • Carolin Westin, ekonomiansvarig, 026-54 27 22

Stäng
Analys- och kommunikationsenheten

Jenny Glumoff,  Chef Analys- och kommunikationsenheten, 026-54 26 84

Analys

 • Jonna Källström Böresson, nationell samordnare utvärdering, 026-54 26 81
 • Joacim Rova Grevstig, analytiker, 026-54 27 38
 • Susanna Holzer, senior analytiker, 08-579 17 112
 • Jonas Lindén, utvärdering och analys, föräldraledig
 • Maria Salomonsson, analytiker, 026-54 27 29
 • Seth Sander, utvärdering och analys, 026-54 26 75
 • Per Sandström, verksamhetskontroller, 026-54 27 23
 • Alija Vatres, senior verksamhetskontroller, 031-707 73 77 (utlånad till 220531)

 

Kommunikation

kommunikation@esf.se

 • Emma Stjernstedt, kommunikatör, 026-54 27 31
 • Mari Magnusson Walander, webbkommunikatör, 026-54 26 61
 • Rickard Ruhngård, kommunikatör, 026-54 26 71
 • Eva Rehnström, kommunikatör, 026-54 27 37

Stäng
Internrevision

Mikael Boo, chef internrevision, 036-34 57 37

Stäng
IT-enheten

Reza Mirazimi, IT-chef, 08-579 171 47

Veronica Blomberg, Informationssäkerhetssamordnare / IT-administratör, 026-54 27 32

Miroslav Radmilovic, supporttekniker, 026-54 27 03

Neha Grundström, IT-konsult, systemförvaltning EBS2020 och Projektrummet, 08-579 171 46

Nina Svensson, systemförvaltare, 026-54 26 82

Mikael Vigren, supporttekniker, 026-54 26 86

Stäng
Nationella enheten

Telefon och e-post
020-33 33 90
nationellaenheten@esf.se

Postadress
Svenska ESF-rådet
Box 397
801 05 Gävle

Besöksadress
Drottninggatan 9, plan 3
803 20 Gävle

Jens Löf, Chef nationellenheten, 026-54 26 85

Medarbetare:

 • Fatima Lomfalk, administratör, 026-54 27 14
 • Lena Gustafsson, ekonom, 026-542736
 • Malin Landström Widerberg, ekonom, 026-54 26 87
 • Andreas Eskilsson, ekonom, 026-54 26 73

Medarbetare nationell samordnare Socialfonden

 • Hanna Hedman, 026-54 26 76
 • Joakim Iseborg, 026-54 27 04
 • Johnny Karlsson, 026-54 27 02
 • Sylvia Lundholm, 026-54 26 89
 • Henrik Nordström, 026-54 27 34
 • Johanna Ridal,026-54 27 18
 • Tereza Vilén, 026-54 27 11
 • Malin Zetterberg, 026-54 27 35

 

Medarbetare nationell samordnare Socialfonden och Fead

 • Johan Nordqvist, 08-457 33 08
 • Mikael Öhrner,  026-54 27 12

Stäng
Personalenheten

Kerstin Hansson, personalchef, 026-54 27 16

Sara Wolmer, personalhandläggare, 026-54 26 69

Stäng
Programenheten

Maria Rönnbäck, programchef, 026-54 27 01

Medarbetare:

 • Christian Eriksson, föräldraledig t.o.m. 20220131
 • Vanessa Johansson, verksjurist, tjänstledig till och med 211116
 • Zandra Nordanås, verksjurist, 026-54 27 19
 • Gunilla Sweger, kvalificerad utredare, 040-17 42 22
 • Anna Tandberg, Controller, tjänstledig till och med 220215
 • Hjalmar Öhagen, ekonom, 026-54 27 10
 • Cecilia Lillieroth Malmgren, ekonom, 031-707 73 78

Medarbetare nationell samordnare:

 • Carl Axelson, nationell samordnare, 019-16 54 82
 • Jessica Hillberg, nationell samordnare, 026-54 26 62
 • Manne Ismael, nationell samordnare programstöd och utveckling, 026-54 26 67
 • Peter Tillberg, nationell samordnare ekonomi, 08-579 171 35
 • Emma Henningsson, nationell samordnare programstöd och utveckling,  026-54 26 88

Stäng

Regionkontoret

Du når oss på e-post: förnamn.efternamn@esf.se, se nedan vad medarbetarna heter.

Mellersta Norrland

Telefon och e-post
020-33 33 90
mellerstanorrland@esf.se

Postadress
Svenska ESF-rådet
Mellersta Norrland
Box 3017
831 03 Östersund

Besöksadress
Ringvägen 4
831 34 Östersund

Medarbetare:

 • Annette Saväng, regionchef, 026-54 26 68
 • Camilla Aronsson, biträdande regionansvarig, 063-14 28 65

 

 • Patrik Fahlén, administratör/ekonom, tjänstledig t.o.m. 20210601

 

 • Anders Björklund, samordnare, 063-14 28 66
 • David Petri, ekonom, 063-14 28 64
Stäng
Norra Mellansverige

Telefon och e-post
020-33 33 90
norramellansverige@esf.se

Postadress
Svenska ESF-rådet
Norra Mellansverige
Box 397
801 05 Gävle

Besöksadress
Drottninggatan 9, plan 3
803 20 Gävle

 • Annette Saväng, regionchef, 026-54 26 68
 • Per-Åke Fredriksson, biträdande regionansvarig, 026-54 26 64

Medarbetare ekonom:

 • Eva Elfvin Eriksson, ekonom, 026-54 26 74

Medarbetare samordnare:

 • Esra Grönlund, samordnare, tjänstledig till och med 211116
 • Anders Ihrén, samordnare, 026-54 27 09
 • Lina Kraft, samordnare, 026-54 27 24
 • Maria Norgren, samordnare, ekonom, 026-54 26 72

Stäng
Småland och Öarna

Telefon och e-post
020-33 33 90
smalandochoarna@esf.se

Postadress
Svenska ESF-rådet
Småland & Öarna
Box 404
551 16 Jönköping

Besöksadress
Östra Strandgatan 10
553 24 Jönköping

Medarbetare:

 • Åza Rydén, regionchef, 036-34 57 40
 • Dina Friis, samordnare, 036-34 57 41
 • Karl Selleby, biträdande regionansvarig, 036-34 57 35
 • Holger Brügel, samordnare, 036-34 57 38
 • Angelica Karlsdotter, samordnare, 036-34 57 36
 • Albert Söderlind, tjänstledig mellan 21-04-19-21-10-19

Stäng
Stockholm

Telefon och e-post
020-33 33 90
stockholm@esf.se

Postadress
Svenska ESF-rådet
Box 172 12
104 62 Stockholm

Besöksadress
Västgötagatan 5
118 27 Stockholm

Medarbetare:

 • Magnus Stridh, regionchef, 019-16 54 75
 • Benjamin Skogqvist, biträdande regionansvarig, 08-457 33 27
 • Kerstin Olsson, administratör, 08-457 33 14

Medarbetare ekonom:

 • Britta Boström, nationell ekonom, 08-457 33 29
 • Christina Hanström, ekonom, 08-457 33 11
 • Inger Nygårds, ekonom, 08-457 33 20
 • Rasa Sundelius, ekonom, 08-4573307

Medarbetare samordnare:

 • Louise Andersson, samordnare, 08-457 33 17
 • Renée Berglund, samordnare, 08-579 171 23
 • Peter PC Carlsson, samordnare, 08-579 171 38
 • Katarina Elmberg, samordnare, Föräldraledig
 • Ellinor Gullberg, samordnare, 08-457 33 15
 • Heidi Knorn, samordnare, 08-457 33 09
 • Hans Millmark, samordnare, 08-457 33 06
 • Marie-Louise Norrgård, samordnare, 08-457 33 10
 • Milos Radulovic, samordnare, 08-457 33 16

Stäng
Sydsverige

Telefon och e-post
020-33 33 90
sydsverige@esf.se

Postadress
Svenska ESF-rådet
Sydsverige
Box 68
201 20 Malmö

Besöksadress
Östra promenaden 3
211 28 Malmö

 • Åza RydénRegionchef, 036-34 57 40
 • Liselott Kindborg, biträdande regionansvarig, 040-17 42 11

Medarbetare ekonom:

 • Yuriy Babarikov, ekonom, 040-17 42 14
 • Per Forslund, ekonom, 040-17 42 09
 • Veldina Pjanic, ekonom, 040-17 42 10

Medarbetare samordnare:

 • Karin Dahl, samordnare, 040-17 42 12
 • Marie-Louise Gullstrand, samordnare, 040-17 42 15
 • Olga Krkic, samordnare, 040-17 42 13
 • Samuel Löfgren, samordnare, 040-17 42 19
 • Anna-Lena Wettergren-Wessman, samordnare, 040-17 42 17
 • Marianne Östlihn, samordnare, 040-17 42 05
 • Magnus Sivnert, samordnare, 040-17 42 21

Stäng
Västsverige

Telefon och e-post
020-33 33 90
vastsverige@esf.se

Postadress
Svenska ESF-rådet
Västsverige
Box 11280
404 26 Göteborg

Besöksadress
Södra Hamngatan 45
411 06 Göteborg

 • Åza Rydén, regionchef, 036-34 57 40
 • Anna Holmgren, biträdande regionansvarig, 031-7077388 (tjänstledig)
 • Agnes Venäläinen, samordnare, 031-707 73 85, vikariat som biträdande regionansvarig 2021-03-15 t.o.m. 2021-12-31

Medarbetare ekonom:

 • Mathilda Hagerud, ekonom, 031-707 73 82
 • Cecilia Torngren Lundgren, ekonom, 031-707 73 72
 • Maria Björn, ekonom, 031-7077373

Medarbetare samordnare:

 • Selma Gabela Aleckovic, samordnare, 031-707 73 87
 • Pernilla Hofmann, samordnare, 031-707 73 89
 • Ingrid Jansson, samordnare, 031-707 73 75
 • Olof Person, samordnare, 031-707 73 84
 • Helena Rydén, samordnare, 031-707 73 74
 • Ninon Shenaz, samordnare, 031-70 773 79
 • Fedja Zunic, samordnare, 031-707 73 76

Stäng
Östra Mellansverige

Telefon och e-post
020-33 33 90
ostramellansverige@esf.se

Postadress
Svenska ESF-rådet
Östra Mellansverige
Box 297
701 45 Örebro

Besöksadress
Trädgårdsgatan 14
702 12 Örebro

Medarbetare:

 • Magnus Stridh, regionchef, 019-16 54 75
 • Camilla Citren Anderson, administratör, 019-16 54 88
 • Niclas Källberg, biträdande regionansvarig, 019-16 54 85

Medarbetare ekonom:

 • Håkan Olsson, ekonom, 019-16 54 77
 • Mia Jansson, ekonom, 019-16 54 79

Medarbetare samordnare:

 • Daniel Malmborg, samordnare, 019-16 54 74
 • Henrik Bader, samordnare 019-16 54 83
 • Jimmy Herrdin, samordnare, 019-16 54 89
 • Erika Harfeldt, samordnare, 019-165473

Stäng
Övre Norrland

Telefon och e-post
020-33 33 90
ovrenorrland@esf.se

Postadress
Svenska ESF-rådet
Övre Norrland
Box 943
971 28 Luleå

Besöksadress
Residensgatan 17
972 38 Luleå

Medarbetare:

 • Annette Saväng, regionchef, 026-54 26 68
 • Mats Lejon, biträdande regionansvarig, 0920-384 85

 

 • Sean Black, samordnare, 0920-384 86
 • Linda Stenström, samordnare, 0920-384 88
 • Julia Pålsson, ekonom, 0920-384 84
 • Urban Söderholm, ekonom, 0920-384 87

Stäng

Ledningen