Stort samverkansprojekt ska minska skolavhoppen

30 oktober 2023

Gymnastik- och idrottshögskolan samverkar med Karolinska institutet, Stockholms stad, IKEA, Storytel, Kronprinsessparets stiftelse, Skandias stiftelse för livet och Permobil AB i ESF-projektet ”Skolprojekt för att minska skolavhopp”. Syftet är att bidra till att skolungdomar ökar sin fysiska aktivitet och får en ökad stöttning och bättre prestation i skolarbetet.

Skolungdomar vid dator
Folio Images +46 8 720 56 00 info@folio.se

Projektet förväntas utjämna och minska klyftorna inom hälsa genom att det blir tillgängligt, icke-diskriminerande och jämställt för alla ungdomar.  De ska få lika möjligheter till fysisk aktivitet och stöd i skolarbetet – oavsett kön, socioekonomisk, kulturell bakgrund och funktionsförmåga. Projekts mål är att nå ungdomar med funktionsvariation och ungdomar som lider av psykisk ohälsa. På sikt kan det leda till lägre samhällskostnader genom förbättrad hälsa och att fler ungdomar avslutar sin grundskoleutbildning med godkända betyg vilket underlättar inträdet på arbetsmarknaden.

400 elever i årskurs åtta kommer att få tre extra timmar i veckan bestående av:

  • en timmes läxhjälp
  • en timmes valfri fysisk aktivitet
  • en timmes ljudbok med promenad.

I projektet ska det även finnas en referensgrupp bestående av elever som ska se till att det finns många olika aktiviteter att välja mellan så att det passar alla. Engagemanget är stort från både lärare och elever.

Samordnaren för projektet på ESF i Stockholm är Heidi Knorn och hon känner ett stort engagemang för målgruppen:

– Jag var själv en sån som hade svårt för idrotten när jag gick i skolan och tycker det är extra viktigt att vi kan stötta ungdomar som inte alltid har möjlighet att röra på sig och att de får stöd i sitt skolarbete.

I nuläget bedrivs projektet på fem olika skolor i Stockholms län och det talas redan om en ny projektansökan för att kunna sprida detta vidare inom Stockholm och andra delar av Sverige. I syfte att kunna utbyta idéer har projektet även bildat en nätverksgrupp med andra ESF-finansierade projekt och förstudier som arbetar med ungdomar i fokus. Projektet startade 1 augusti 2023 och ska pågå till 30 juli 2024.

Läs mer om projektet i Svenska ESF-rådets projektbank