Pågående utlysningar inom ESF+ 2023 i Stockholm

12 december 2022

ESF-rådet i Stockholm har nu kommit ut med två utlysningar inom Programområde A.1 respektive A.2. Ansökningarna stänger den 27 mars 2023. Strukturfondspartnerskapets prioriteringsmöte kommer att hållas under juni 2023. Läs mer om förutsättningarna nedan och välkommen till någon av våra informationsmöten.

PO A.1 – 22-043 – Kompetensutveckling – Stockholmsregionen

PO A.2 – 22-044 – Underlätta inträde på arbetsmarknaden – Stockholmsregionen

I samband med att utlysningarna öppnat, bjuder ESF-rådet i Stockholm in till ett digitalt informationsmöte. Välkommen med din anmälan senast den 9 januari.

Utöver det erbjuder vi två separata fördjupningstillfällen kring ansökan och projektekonomi inom PO A.1 respektive PO A.2:

Välkomna!