Projektidémöten i Sydsverige, Utlysning REACT-EU kompetensutveckling för sysselsatta

14 februari 2022

Den 1 mars och den 9 mars kan vi i Skåne-Blekinge erbjuda möjlighet att prata med oss om er projektidé till utlysningen REACT-EU kompetensutveckling för sysselsatta.

Anmälan till möte görs via mejl till anna-lena.wessman@esf.se  

Det kommer finnas tider mellan kl 9 – kl 15 respektive dag. Ange önskat datum och tid i mejlet, så försöker vi möta upp detta.

Vidare önskar vi få en kort skriftlig presentation av er projektidé i förväg. Den mejlar ni in på begäran från oss.

Väl mött

Svenska ESF-rådet i Skåne-Blekinge