2022/00105 - React-EU - Kompetensutveckling till sysselsatta

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.

Diarienummer:
2022/00105
Programområde:
7.1
Region:
ESF Nationellt
Status:
Avslutade
Namn:
React-EU - Kompetensutveckling till sysselsatta
Första ansökningsdatum:
2022-02-14
Sista ansökningsdatum:
2022-03-21
Budget:
500 000 000