Projektet KASAM 2.0 skapar känsla av sammanhang

3 december 2021

Hur kan man göra arbetsvardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull? Det har chefer och medarbetare jobbat tillsammans med i Strömsunds kommun. Resultatet har bland annat blivit ett öppnare samtalsklimat och tydligare arbetsplatsträffar.

Läs mer på suntarbetsliv.se

Läs mer i Projektbanken