information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Ny utlysning med annan målgrupp – React-EU

10 februari 2022

EU-kommissionens initiativ React-EU får en ny målgrupp. Ändringen innebär att även sysselsatta kvinnor och män får möjlighet till kompetensutveckling för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

React-EU är ett av många initiativ av EU-kommissionen för att motverka konsekvenserna i ekonomin på grund av coronapandemin. Den 12 januari röstade Socialfondens övervakningskommitté för att införa en ändring i programmet gällande React-EU. Ändringen innebär bland annat att målgruppen vidgas för den delen av React-EU (25 %) som kan sökas av en bred aktör.

Programförslaget är skickat till EU-kommissionen för slutligt godkännande och beslut.

Den 14 februari öppnar utlysningen som omfattar sysselsatta kvinnor och män som till följd av konsekvenserna av pandemin bedöms ha behov av kompetensutveckling för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Det kan handla om kompetensutveckling som förbättrar möjligheterna att hantera strukturomvandlingar, som möjliggör omställning eller som bidrar till ett hållbart arbetsliv. Kompetensutvecklingen kan exempelvis avse digitalisering, automatisering och grön omställning.

Utlysningen stänger den 21 mars och beräknad projektstart är den 2 maj. Projekten kommer kunna pågå till sista april 2023.

Medlen kommer att kunna användas till och med 2023 och ingår i socialfondsprogrammet 2014–2020, som ett eget programområde.

Läs mer om React-EU här