Ny utlysning för React-EU öppnar 16 augusti

30 juni 2021

Den 16 augusti kommer en ny möjlighet att söka stöd för projekt inom Programområde 5 – React-EU – insatser för arbetslösa under pandemin. Då utlyser Svenska ESF-rådet 450 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas av aktörer med projektverksamhet i en eller i flera regioner. I den här utlysningen krävs ingen medfinansiering.

Målgruppen för utlysningen är kvinnor och män som har blivit arbetslösa under pandemin och som behöver insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden i syfte att så snabbt som möjligt komma i arbete.

Förväntade resultat av projekten är:

  • Fler arbetslösa kvinnor och män ska kunna ta del av insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och övergå till arbete eller utbildning, eller komma närmare arbetsmarknaden genom att få förutsättningar att söka arbete eller utbildning.

Förväntade effekter av utlysningen är:

  • Arbetslöshet och utanförskap till följd av pandemin har motverkats.
  • Ökad delaktighet för individen på arbetsmarknaden och en kompetensutveckling som bidrar till att möta arbetsgivarnas framtida behov.

Utlysningen kommer att pågå mellan 16 augusti 2021 och 24 september 2021. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen.

Planerad start för projekt som beviljas stöd är mellan 1 dec 2021 – 1 jan 2022. Projekt inom utlysningen kan pågå som längst till 30 april 2023. Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om förändrad projekttid efter ansökan från projektet eller på eget initiativ. Organisationer som ämnar att söka stöd inom utlysningen uppmanas att ta en tidig kontakt med Svenska ESF-rådet med hänvisning till utlysningens korta tidsperiod. Mer information kommer i samband med utlysningen i augusti. Vid frågor kontakta gärna ditt närmaste ESF-kontor.

Länk till mer information om React-EU