Pågående förstudieutlysningar inom ESF+ 2023 i Stockholm

7 december 2022

ESF-rådet i Stockholm har nu kommit ut med två förstudieutlysningar inom Programområde A.1 respektive A.2. Ansökningarna stänger den 10 april 2023. Strukturfondspartnerskapets prioriteringsmöte kommer att hållas under juni 2023. Läs mer om förutsättningarna nedan och välkommen till vårt informationsmöte.

PO A.1 – 23-013 – Förstudie: Kompetensbehov för reduktion av växthusgaser

PO A.2 – 23-012 – Förstudie: Förebyggande insatser för att främja skolnärvaro och motverka studieavbrott

I samband med att utlysningarna öppnat, bjuder ESF-rådet i Stockholm in till ett informationsmöte. Välkommen med din anmälan senast den 2 februari.