Kan tjänstedesign förbättra arbetsmiljön?

3 mars 2022

Region Värmland avslutar snart projektet Experio WorkLab. De har tillsammans med fem värmländska kommuner och Försäkringskassan arbetat för att ta sig an sjukfrånvaron på nya sätt. Målet har varit att förbättra arbetsmiljön och minska långvarig sjukfrånvaro. Projektet har arbetat med metoden tjänstedesign där både medarbetare och ledare har involverats för att förstå utmaningar, utveckla arbetssätt och testa nya vägar.

Den 9 februari 2022 arrangerades ett digitalt kompetensforum där projektet delade med sig av sina erfarenheter och lärdomar. Klicka här för att titta på sändningen i efterhand.

Klicka här för att läsa mer om projektet.