Idésamling för ESF och ERUF 2021–2027

29 november 2021

Europeiska Socialfonden (ESF) och Europeiska regionalfonden (ERUF) i Stockholm har tillsammans beviljat 56 förstudier som syftar till att förbereda möjliga strukturfondsprojekt för programperioden 2021–2027.

40 av förstudierna har bidragit till en idésamling för strukturfonderna 2021-2027. Idésamlingen syftar till att skapa en överblick över idéer för kommande strukturfondsprojekt som har arbetats med av en mängd olika aktörer.

Inspireras av dessa förstudier och/eller kontakta dem för framtida samarbete!

Idésamlingen är ett resultat av Region Stockholms och Strukturfondspartnerskapets erbjudande till ägarna av förstudierna om att sprida och marknadsföra dessa.

Den har sammanställts av Region Stockholm i samarbete med Strukturfondspartnerskapet i Stockholm och i samverkan med Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms stad, Storsthlm, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket och Strukturfondspartnerskapets beredningsgrupp.