Hudiksvall satsar på stöd till ukrainare med hjälp av EU-pengar

2 april 2024

Hudiksvalls kommun har som en av de första kommunerna i Gävleborgs län valt att erbjuda svenskutbildning för ukrainare. Syftet är att man lättare ska komma igång med jobb.

Projektet heter Förberedande yrkesutbildning för ukrainare och erbjuder både svenskundervisning och insatser riktat mot arbetsmarknad och samhälle. Läs mer om projektet här.

Se hela inslaget om projektet på SVT Nyheter som publicerades den 2 april 2024 här.

Projektet finansieras av Fast Care som är EU-medel särskilt riktat till målgruppen ukrainare. Under 2023 lyste Svenska ESF-rådet ut 316 miljoner kronor genom utlysningen Fast Care, läs mer här.