Gå på konferens: Unga – skola och arbetsliv

21 februari 2024

Tisdag 28 maj kl. 09:30–15:30 anordnar ESF Sydsverige en konferens om Unga – skola och arbetsliv.

Europeiska socialfonden+ stödjer projekt som ska leda till att fler individer slutför reguljära utbildningar på grundskole-, gymnasial och eftergymnasial nivå. Det kan handla om att motverka problematisk skolfrånvaro, förebyggande arbete för att minska studieavbrott samt att stärka övergångar mellan skola, vidare studier och etablering i arbetslivet. Insatser för unga som varken arbetar eller studerar med uppsökande och motiverande inslag är också en del i arbetet. Detta är ämnen som vi kommer prata om, inhämta kunskap och byta erfarenheter om under konferensen.

Anmäl dig nedan 👇🏽