Fyra utlysningar öppna

20 juni 2024

ESF-rådet i Stockholmsregionen har öppnat fyra utlysningar. Sista dag för ansökan är den 23 september 2024.

Kompetensutveckling i Stockholmsregionen (Programområde A.1)

Länk till utlysningen https://www.esf.se/utlysningar/utlysning/?dnr=24-032

Syfte med utlysningen

Utlysningen är öppen för projekt som syftar till att stärka anställdas ställning på arbetsmarknaden och förbättra organisationers eller företags konkurrenskraft.

Projektets insatser kan bestå av kompetensutveckling utifrån individens och arbetsplatsens behov. Projektet kan även arbeta med organisationers kompetensförsörjning.

Vem kan söka?

Organisationer inom offentlig, privat eller idéburen sektor*.

*Särskilda regler gäller för organisationer och företag som säljer varor och tjänster i konkurrens med andra aktörer – läs mer här.

Vem kan delta?

Alla sysselsatta, såväl företagare som anställda (medarbetare och chefer), oavsett anställningsform och tidslängd kan delta i projektet.

Utlyst belopp

53 000 000 kr

Medfinansiering

Från projekt 46 %, 54 % i ESF-stöd.

Projekttid

Max 36 månader.


Förstudier inom kompetensutveckling i Stockholmsregionen (Programområde A.1)

Länk till utlysningen https://www.esf.se/utlysningar/utlysning/?dnr=24-033

Syfte med utlysningen

Utlysningen är öppen för förstudier som kan leda till väl underbyggda ansökningar för kompetensutvecklingsprojekt.

Förstudier innebär att ni får möjlighet att utforska behov och förutsättningar för ett genomförandeprojekt.

Vem kan söka?

Organisationer inom offentlig, privat eller idéburen sektor*.

*Särskilda regler gäller för organisationer och företag som säljer varor och tjänster i konkurrens med andra aktörer – läs mer här.

Utlyst belopp

10 000 000 kr

Medfinansiering

Från projekt 46 %, 54 % i ESF-stöd.

Förutsättningar

  • Maxbelopp som kan sökas är 1 004 400 kr i ESF-stöd.
  • Förenklad redovisning. Förstudien redovisar enbart en slutrapport.
  • Kan bedrivas i max 12 månader.

Underlätta inträde på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen (Programområde A.2)

Länk till utlysningen https://www.esf.se/utlysningar/utlysning/?dnr=24-034

Syfte med utlysningen

Utlysningen är öppen för projekt som syftar till att deltagarna ska komma i arbete, studier eller närma sig arbetsmarknaden.

Utlysningen är även öppen för projekt som syftar till att stärka möjligheter för unga från 13 år att fullfölja studier och som förebygger skolavbrott.

Vem kan söka?

Organisationer inom offentlig, privat eller idéburen sektor*. Det är viktigt att aktörer som är relevanta för att nå resultat för projektets målgrupp deltar i projektverksamheten.

Samverkan mellan olika aktörer uppmuntras.

*Särskilda regler gäller för organisationer och företag som säljer varor och tjänster i konkurrens med andra aktörer – läs mer här.

Vem kan delta?

Individer från 13 år som är arbetslösa eller ännu inte har etablerat sig på arbetsmarknaden.

Utlyst belopp

41 000 000 kr

Medfinansiering

Från projekt 46 %, 54 % i ESF-stöd.

Projekttid

Max 36 månader.


Förstudier: Underlätta inträde på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen (Programområde A.2)

Länk till utlysningen https://www.esf.se/utlysningar/utlysning/?dnr=24-031

Syfte med utlysningen

Utlysningen är öppen för förstudier som kan leda till väl underbyggda ansökningar om projekt som får arbetslösa att komma i arbete, studier eller närma sig arbetsmarknaden.

Förstudier innebär att ni får möjlighet att utforska behov och förutsättningar för ett genomförandeprojekt.

Vem kan söka?

Organisationer inom offentlig, privat eller idéburen sektor*.

*Särskilda regler gäller för organisationer och företag som säljer varor och tjänster i konkurrens med andra aktörer – läs mer här.

Utlyst belopp

5 000 000 kr

Medfinansiering

Från projekt 46 %, 54 % i ESF-stöd.

Förutsättningar

  • Maxbelopp som kan sökas är 1 004 400 kr i ESF-stöd.
  • Förenklad redovisning. Förstudien redovisar enbart en slutrapport.
  • Kan bedrivas i max 12 månader.


För stöd och rådgivning kontakta Svenska ESF-rådet i Stockholm.

Bevaka händelser på Svenska ESF-rådet i Stockholm genom att prenumerera på vårt regionala nyhetsbrev.