Första utlysningen inom Fast-Care öppnar 22 juni

30 maj 2023

Den 17 maj tog regeringen beslut om en programändring av Europeiska socialfonden+ (ESF+) 2021–2027. Det innebär att 5 procent (cirka 329 miljoner kronor) av anslaget för ESF+ fördelas om i ett nytt programområde, Fast Care. Första utlysningen inom Fast Care är planerad att öppnas 22 juni.

Beslutet innebär att 329 miljoner kronor ytterligare tillförs till de 885 miljoner kronor som vi sedan tidigare avsatt för att stötta människor på flykt från kriget i Ukraina. De insatser som myndigheten hittills har finansierat har bland annat varit matchande insatser, kartläggning och bedömning av kompetens, komplettering av yrkeskunskaper, utbildning i svenska och engelska språket samt samhällsinformation och rådgivning. Detta möjliggör en fortsättning av det arbetet, säger Håkan Forsberg, generaldirektör för Svenska ESF-rådet

Medlen från Fast-Care ska fördelas på nationell nivå av Svenska ESF-rådet och kommer till exempel att kunna sökas av kommuner, organisationer i civilsamhället eller myndigheter. Programändringen benämns Fast-Care och blir programområde F. Fast betyder översatt till svenska “flexibelt stöd till territorier”. Inom programområdet är det 100 procent EU-finansiering.

Läs mer.