329 miljoner i stöd till ukrainska medborgare

19 maj 2023
Gult fält och blå himmel.

Regeringen föreslår att 329 miljoner kronor omfördelas inom Europeiska socialfonden+ för att förbättra möjligheten att komma i arbete för personer som omfattas av massflyktsdirektivet. Stödet kommer att finansieras av EU och benämns Fast-Care.

17 maj tog regeringen beslut om en programändring av Europeiska socialfonden+ (ESF+) 2021–2027. Det innebär att 5 procent (cirka 329 miljoner kronor) av anslaget för ESF+ fördelas om och kan som längst användas fram till juni 2024. Syftet är att stötta ukrainare som omfattas av massflyktsdirektivet så att de kan komma i arbete och bli socialt delaktiga medan de vistas i Sverige.

Det är ett välkommet beslut och ett välbehövligt stöd till utsatta människor på flykt från kriget i Ukraina. Vi ser att de insatser som myndigheten hittills har finansierat har gjort stor skillnad och detta möjliggör en fortsättning av det arbetet, säger Håkan Forsberg, generaldirektör för Svenska ESF-rådet.

Det ska Fast-Care gå till

Medlen ska fördelas på nationell nivå av Svenska ESF-rådet och kommer till exempel att kunna sökas av kommuner, organisationer i civilsamhället eller myndigheter. Insatserna kan till exempel bestå av matchning, kartläggning och bedömning av kompetens, komplettering av yrkeskunskaper eller utbildning i svenska. Programändringen benämns Fast-Care och blir programområde F. Fast betyder översatt till svenska “flexibelt stöd till territorier”.

Beslutet innebär 100 procent EU-finansiering och berättigar stöd från det datum då regeringen skickar programändringen till EU-kommissionen.

Inom kort publicerar Svenska ESF-rådet utlysningar inom programområdet på esf.se under utlysningar.

Insatser inom ramen för Care under programperioden 2014–2020

Med stöd av Care, som gäller programperioden 2014–2020, har kvarstående medel upp till 885 miljoner kronor avsatts under 2022–2023. Det gäller insatser till kvinnor och män som omfattas av massflyktsdirektivet. Projekten kan pågå som längst till och med september 2023. Det bedöms finnas ett fortsatt behov av insatser när projekten inom ramen för programperioden 2014–2020 upphör.

Det har varit en stor efterfrågan på insatser. Svenska ESF-rådet har per den 18 april 2023 beviljat ca 621 miljoner kronor för 87 projekt riktade till ukrainska flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet. Bland stödmottagarna finns främst kommuner och civilsamhällets organisationer, men också företag.

Bakgrund

Personer som omfattas av massflyktsdirektivet kan inte ta del av alla ordinarie insatser på grund av att de inte är folkbokförda i Sverige. De har därmed inte haft rätt att ta del av SFI (men har det från 1 juni 2023) eller arbetsmarknadspolitiska program och insatser, men kan de skriva in sig på Arbetsförmedlingen och komma i fråga för vissa anställningsstöd.

Insatser från ESF+, med en högre EU-finansiering, bedöms kunna komplettera vad som annars kan skapas genom enbart nationella insatser.

Det är rekordhög brist på arbetskraft på flera områden på arbetsmarknaden. Med rustande och matchande insatser bedöms många i målgruppen kunna komma i arbete. Hittills har cirka 5 600 personer som omfattas av massflyktsdirektivet skrivit in sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen, varav ca 26 procent har fått arbete.