ESF-rådets medel hanteras på ett tillfredställande sätt

28 april 2021

Det framkommer i Ekonomistyrningsverket (ESV) årliga revision av hur ansvariga myndigheter hanterar EU-medel.

De brister som ESV påpekat tidigare när det gäller vår myndighet bedöms nu vara åtgärdade.

– Det känns skönt att veta att våra åtgärder varit tillräckliga och vi lär oss av det till arbetet framöver, säger Håkan Forsberg, generaldirektör på Svenska ESF-rådet.

Ekonomistyrningsverket har till uppgift att se över hur ansvariga myndigheter hanterar de EU-medel som betalas ut till stödmottagare. Förra året pekade ESV på allvarliga brister inom Svenska ESF-rådets hantering av upphandlade projekt inom det nationella socialfondsprogrammet. Dessa är nu åtgärdade och ESV anser i år att fondens medel hanteras på ett tillfredställande sätt.

Jordbruksverket och Polismyndigheten får dock kritik. Utbetalningar inom två av deras program hade en felprocent över 2 procent, vilket är EU kommissionens gräns för när hanteringen inte bedöms som tillfredsställande.

Läs hela pressmeddelanden från ESV här

Läs nyheten om ESV:s granskning som publicerades den 10 december 2019