information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

ESF-rådets medel hanteras på ett tillfredställande sätt

28 april 2021

Det framkommer i Ekonomistyrningsverket (ESV) årliga revision av hur ansvariga myndigheter hanterar EU-medel.

De brister som ESV påpekat tidigare när det gäller vår myndighet bedöms nu vara åtgärdade.

– Det känns skönt att veta att våra åtgärder varit tillräckliga och vi lär oss av det till arbetet framöver, säger Håkan Forsberg, generaldirektör på Svenska ESF-rådet.

Ekonomistyrningsverket har till uppgift att se över hur ansvariga myndigheter hanterar de EU-medel som betalas ut till stödmottagare. Förra året pekade ESV på allvarliga brister inom Svenska ESF-rådets hantering av upphandlade projekt inom det nationella socialfondsprogrammet. Dessa är nu åtgärdade och ESV anser i år att fondens medel hanteras på ett tillfredställande sätt.

Jordbruksverket och Polismyndigheten får dock kritik. Utbetalningar inom två av deras program hade en felprocent över 2 procent, vilket är EU kommissionens gräns för när hanteringen inte bedöms som tillfredsställande.

Läs hela pressmeddelanden från ESV här

Läs nyheten om ESV:s granskning som publicerades den 10 december 2019