Digitala informationstillfällen om utlysningar inom ESF+ i Sydsverige

16 november 2022

Den 6 december anordnar Svenska ESF-rådet i Sydsverige digitala informationstillfällen kring de utlysningar som öppnar i början av december. Det går nu bra att anmäla sig till dessa informationstillfällen.

Program den 6 december:

09:30 Information om utlysning inom POA1, Hållbart arbetsliv- förebygga sjukskrivningar i arbetslivet och insatser för långtidssjukskrivna

11:00 Information om utlysning inom POA1, Breddad rekrytering och inkluderande arbetsplatser – att arbeta med attityder och kompetensförsörjning

13:00 Information om utlysning inom POA2, Uppmuntra aktiv inkludering 2, insatser för individer som står långt från arbetsmarknaden, prioritet på insatser för långtidsarbetslösa med ohälsa och sammansatt problematik

14:15 Information om utlysning inom POA2, Aktiv inkludering av unga, för att stärka möjligheter för barn och unga att fullfölja sina studier (från 13 år) och förhindra problematisk skolfrånvaro och skolavhopp. Insatser för unga som hoppat av skola/gymnasium och för unga som varken arbetar eller studerar (UVAS)

Välkommen att anmäla dig till de informationstillfällen som du är intresserad av att delta i, senast den 4 december 2022: https://www.esf.se/kalender/digitala-informationstillfallen-om-kommande-utlysningar-inom-esf-i-sydsverige/

Länk till respektive informationstillfälle skickas ut den 5 december.

Utlysningarna kommer att öppnas den 2 december 2022: https://www.esf.se/utlysningar

Den 17 januari 2023 anordnas det informationsmöten med fördjupad information om hur ansökningsförfarandet går till. Mer information och länk till anmälan kommer att finnas på hemsidan i god tid.