Digitala informationstillfällen om kommande utlysningar inom ESF+ i Sydsverige

Den 6 december anordnar Svenska ESF-rådet i Sydsverige digitala informationstillfällen kring de fyra utlysningar som öppnar i början av december.

Information om utlysningar inom programområde A1, Främja livslångt lärande:

  • Kl. 09:30: POA1, Hållbart arbetsliv – förebygga sjukskrivningar i arbetslivet och insatser för långtidssjukskrivna.
  • Kl. 11:00: POA1, Breddad rekrytering och inkluderande arbetsplatser – att arbeta med attityder och kompetensförsörjning.

Information om utlysningar inom programområde A2, Uppmuntra till aktiv inkludering:

  • Kl. 13:00: POA2, Uppmuntra aktiv inkludering 2, insatser för individer som står långt från arbetsmarknaden, prioritet på insatser för långtidsarbetslösa med ohälsa och sammansatt problematik.
  • Kl. 14:15: POA2, Aktiv inkludering av unga, för att stärka möjligheter för barn och unga att fullfölja sina studier (från 13 år) och förhindra problematisk skolfrånvaro och skolavhopp. Insatser för unga som hoppat av skola/gymnasium och för unga som varken arbetar eller studerar (UVAS).

Varmt välkommen att anmäla dig till det eller de informationstillfällen som du önskar vara med på. Sista anmälningsdag är den 4 december. Därefter skickas länken till respektive informationstillfälle ut.

Vid frågor, kontakta: Elisabeth.Axell@esf.se, tfn: 040-17 42 16

Sista anmälningsdatum har passerats för detta event.

Tid: tisdag 6 december kl. 09:30–15:30

Region: ESF Nationellt, Sydsverige

Plats: Digitalt

Sista anmälningsdatum: 2022-12-04

Antal anmälda: 74